Converse

作詞:-    作曲:-

ทิ้งก็ทิ้งเลย ไม่ค่อยสะเทือนสักเท่าไหร่
ยังไม่หนักเกินจะทนไหว ขออยู่เรื่องเดียว
ขอเลยถ้าเธอไม่ลำบาก วอนอย่ามาซ้ำให้เจ็บใจ
อย่ามาแกล้งทำ คร่ำครวญเพื่อบอกลา
อย่าพาเขามาให้เจอ ประเดี๋ยวพัง
อย่าอธิบาย ก็มันไม่อยากฟัง หากดันทุรัง จะเดือดร้อน
มาทางไหน... ไปทางนั้น...
ขอไม่ต้องคุย ยิ่งคุยน่ะมันยิ่งไปใหญ่
มันไม่ปลอดภัย เข้าใจไหม
ฉุนเธอขึ้นมา เดี๋ยวก็จะหาว่าไม่บอก
ไม่อยากเดือดร้อน รีบกลับไป
อย่ามาแกล้งทำ คร่ำครวญเพื่อบอกลา
อย่าพาเขามาให้เจอ ประเดี๋ยวพัง
อย่าอธิบาย ก็มันไม่อยากฟัง หากดันทุรัง จะเดือดร้อน
มาทางไหน... ไปทางนั้น...
ขอไม่ต้องคุย ยิ่งคุยน่ะมันยิ่งไปใหญ่
มันไม่ปลอดภัย เข้าใจไหม
ฉุนเธอขึ้นมา เดี๋ยวก็จะหาว่าไม่บอก
ไม่อยากเดือดร้อน รีบกลับไป
อย่ามาแกล้งทำ คร่ำครวญเพื่อบอกลา
อย่าพาเขามาให้เจอ ประเดี๋ยวพัง
อย่าอธิบาย ก็มันไม่อยากฟัง หากดันทุรัง จะเดือดร้อน
มาทางไหน... ไปทางนั้น...