KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

กลัวทำไมถ้าหากแรงยังมีอยู่ หากว่ามือยังชูมีพลัง
ก็ลุยมันไปไม่ต้องยั้ง ไม่หนีไม่ถอย สักก้าวเดียว
ชนะหรือแพ้ ใช่ปัญหา ใช่เรื่องใหญ่
แต่ไม่ยอมให้ใครมาย่ำยี ก็พอมีดีอยู่เหมือนกัน
จะเป็นจะตายก็จะท้า ขาจะยืนจะสู้ยิบตา ปัญหาจะมาเท่าไหร่
โถมเข้า เรียงหน้าเข้าไป ให้เจอะกันแบบตัวต่อตัว
อยากลองก็เข้ามา ไม่มีปัญหาฉันจะยืนรออยู่
ไม่หลบไปไหนและไม่กลัวคำขู่ ถ้าอยากจะลองเข้ามาเลย
เก่งจริงก็เข้ามา ไม่มีปัญหาแม้จะล้มทั้งยืน
ไม่ปล่อยเอาไว้ให้ไปซ่าที่อื่น ไม่กลัวอะไรหากจะแพ้
ขาจะยืนจะสู้ยิบตา ปัญหาจะมาเท่าไหร่
โถมเข้า เรียงหน้าเข้าไป ให้เจอะกันแบบตัวต่อตัว
อยากลองก็เข้ามา ไม่มีปัญหาฉันจะยืนรออยู่
ไม่หลบไปไหนและไม่กลัวคำขู่ ถ้าอยากจะลองเข้ามาเลย
เก่งจริงก็เข้ามา ไม่มีปัญหาแม้จะล้มทั้งยืน
ไม่ปล่อยเอาไว้ให้ไปซ่าที่อื่น ไม่กลัวอะไรหากจะแพ้
อยากลองก็เข้ามา ไม่มีปัญหาฉันจะยืนรออยู่
ไม่หลบไปไหนและไม่กลัวคำขู่ ถ้าอยากจะลองเข้ามาเลย
เก่งจริงก็เข้ามา ไม่มีปัญหาแม้จะล้มทั้งยืน
ไม่ปล่อยเอาไว้ให้ไปซ่าที่อื่น ไม่กลัวอะไรหากจะแพ้

ตัวต่อตัว

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

กลัวทำไมถ้าหากแรงยังมีอยู่ หากว่ามือยังชูมีพลัง
ก็ลุยมันไปไม่ต้องยั้ง ไม่หนีไม่ถอย สักก้าวเดียว
ชนะหรือแพ้ ใช่ปัญหา ใช่เรื่องใหญ่
แต่ไม่ยอมให้ใครมาย่ำยี ก็พอมีดีอยู่เหมือนกัน
จะเป็นจะตายก็จะท้า ขาจะยืนจะสู้ยิบตา ปัญหาจะมาเท่าไหร่
โถมเข้า เรียงหน้าเข้าไป ให้เจอะกันแบบตัวต่อตัว
อยากลองก็เข้ามา ไม่มีปัญหาฉันจะยืนรออยู่
ไม่หลบไปไหนและไม่กลัวคำขู่ ถ้าอยากจะลองเข้ามาเลย
เก่งจริงก็เข้ามา ไม่มีปัญหาแม้จะล้มทั้งยืน
ไม่ปล่อยเอาไว้ให้ไปซ่าที่อื่น ไม่กลัวอะไรหากจะแพ้
ขาจะยืนจะสู้ยิบตา ปัญหาจะมาเท่าไหร่
โถมเข้า เรียงหน้าเข้าไป ให้เจอะกันแบบตัวต่อตัว
อยากลองก็เข้ามา ไม่มีปัญหาฉันจะยืนรออยู่
ไม่หลบไปไหนและไม่กลัวคำขู่ ถ้าอยากจะลองเข้ามาเลย
เก่งจริงก็เข้ามา ไม่มีปัญหาแม้จะล้มทั้งยืน
ไม่ปล่อยเอาไว้ให้ไปซ่าที่อื่น ไม่กลัวอะไรหากจะแพ้
อยากลองก็เข้ามา ไม่มีปัญหาฉันจะยืนรออยู่
ไม่หลบไปไหนและไม่กลัวคำขู่ ถ้าอยากจะลองเข้ามาเลย
เก่งจริงก็เข้ามา ไม่มีปัญหาแม้จะล้มทั้งยืน
ไม่ปล่อยเอาไว้ให้ไปซ่าที่อื่น ไม่กลัวอะไรหากจะแพ้