KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:吳永吉   作曲:吳永吉


佛祖的慈悲 媽祖的保佑
乎我來熟識你 是天公的好意啊

關公的義氣 土地公笑咪咪
咱來變知己 是絕對無心機

眾神護臺灣~ 眾神愛臺灣
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣


善有善啊報 惡有惡果
你若對我好 啊事事攏輕可~

咱來作陣行 行出好名聲
無分你甲我 全世界攏知影

眾神護臺灣~ 眾神愛臺灣
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣

雙腳站治這 這是咱的名
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣


眾神護臺灣~ 眾神愛臺灣
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣

雙腳站治這 這是咱的名
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣

眾神電臺灣

KKBOXを起動

作詞:吳永吉   作曲:吳永吉


佛祖的慈悲 媽祖的保佑
乎我來熟識你 是天公的好意啊

關公的義氣 土地公笑咪咪
咱來變知己 是絕對無心機

眾神護臺灣~ 眾神愛臺灣
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣


善有善啊報 惡有惡果
你若對我好 啊事事攏輕可~

咱來作陣行 行出好名聲
無分你甲我 全世界攏知影

眾神護臺灣~ 眾神愛臺灣
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣

雙腳站治這 這是咱的名
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣


眾神護臺灣~ 眾神愛臺灣
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣

雙腳站治這 這是咱的名
眾神護臺灣~ 用心愛臺灣