KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

โอ้รักกันหนอ มาเถิดมารัก
เป็นสุขยิ่งนัก จะบอกให้รู้
ไม่รักใครอื่น สุดจะชื่นชู
ยอดรักยอดขวัญ จงมั่นใจไว้
ให้คลั่งให้ใคล้ อย่าได้ตัดพ้อ
รักฉันไงเล่า จะเฝ้าพะนอ
(รักกันหนอ)

โปรดอย่ามัวช้า มอบจิตมั่นหมาย
สู้เฝ้าง้อ รักกันหนอ
ก็จะสุขแท้แน่นอน
โปรดมอบความรัก
อย่าเปลี่ยนแปรผัน
จะสุดหวง ปักทรวงสะท้อน
อ้อนวอนขอรักก็พอ

โอ้รักกันหนอ มาเถิดมารัก
เป็นสุขยิ่งนัก จะบอกให้รู้
ไม่รักใครอื่น สุดจะชื่นชู
ยอดรักยอดขวัญ จงมั่นใจไว้
ให้คลั่งให้ใคล้ อย่าได้ตัดพ้อ
รักฉันไงเล่า จะเฝ้าพะนอ
(รักกันหนอ)

โปรดอย่ามัวช้า มอบจิตมั่นหมาย
สู้เฝ้าง้อ รักกันหนอ
ก็จะสุขแท้แน่นอน
โปรดมอบความรัก
อย่าเปลี่ยนแปรผัน
จะสุดหวง ปักทรวงสะท้อน
อ้อนวอนขอรักก็พอ

โปรดอย่ามัวช้า มอบจิตมั่นหมาย
สู้เฝ้าง้อ รักกันหนอ
ก็จะสุขแท้แน่นอน
โปรดมอบความรัก
อย่าเปลี่ยนแปรผัน
จะสุดหวง ปักทรวงสะท้อน
อ้อนวอนขอรักก็พอ

รักกันหนอ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

โอ้รักกันหนอ มาเถิดมารัก
เป็นสุขยิ่งนัก จะบอกให้รู้
ไม่รักใครอื่น สุดจะชื่นชู
ยอดรักยอดขวัญ จงมั่นใจไว้
ให้คลั่งให้ใคล้ อย่าได้ตัดพ้อ
รักฉันไงเล่า จะเฝ้าพะนอ
(รักกันหนอ)

โปรดอย่ามัวช้า มอบจิตมั่นหมาย
สู้เฝ้าง้อ รักกันหนอ
ก็จะสุขแท้แน่นอน
โปรดมอบความรัก
อย่าเปลี่ยนแปรผัน
จะสุดหวง ปักทรวงสะท้อน
อ้อนวอนขอรักก็พอ

โอ้รักกันหนอ มาเถิดมารัก
เป็นสุขยิ่งนัก จะบอกให้รู้
ไม่รักใครอื่น สุดจะชื่นชู
ยอดรักยอดขวัญ จงมั่นใจไว้
ให้คลั่งให้ใคล้ อย่าได้ตัดพ้อ
รักฉันไงเล่า จะเฝ้าพะนอ
(รักกันหนอ)

โปรดอย่ามัวช้า มอบจิตมั่นหมาย
สู้เฝ้าง้อ รักกันหนอ
ก็จะสุขแท้แน่นอน
โปรดมอบความรัก
อย่าเปลี่ยนแปรผัน
จะสุดหวง ปักทรวงสะท้อน
อ้อนวอนขอรักก็พอ

โปรดอย่ามัวช้า มอบจิตมั่นหมาย
สู้เฝ้าง้อ รักกันหนอ
ก็จะสุขแท้แน่นอน
โปรดมอบความรัก
อย่าเปลี่ยนแปรผัน
จะสุดหวง ปักทรวงสะท้อน
อ้อนวอนขอรักก็พอ