KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

นาฬิกาเรือนเก่า ยิ่งมองแล้วมันยิ่งเหงา
ความทรงจำมากมาย มันซ่อนอยู่ในเข็มนาฬิกา
แต่ว่านาฬิกาก็ทำให้เรา ต้องเดินและจากกันไป
ด้วยความฝันที่มีด้วยภาระที่ยิ่งใหญ่

ยังคงคิดถึงเรื่องราวดี ๆ ที่มี
ความทรงจำภาพเธอคนดีคนเดิม

เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า
ในคืนที่เหน็บหนาวไม่มีแม้แสงดาว
เธอยังคิดถึงฉันบ้างไหม ในวันที่เราไม่อยู่ด้วยกัน
อยากจะรู้เหมือนกัน ผ่านคืนและวัน
เธอเองนั้นยังคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า

ไม่ได้ขอให้เรานั้นคืนกลับมาเหมือนเดิม
ให้เส้นทางที่เดิน มันเกินที่จะฝันใฝ่
อยากให้รู้ความจริงที่เธอได้ทิ้งเอาไว้
กับเรื่องราวมากมายในวันที่ดีที่สุด

ยังคงคิดถึงเรื่องราวดี ๆ ที่มี
ความทรงจำภาพเธอคนดีคนเดิม

เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า
ในคืนที่เหน็บหนาวไม่มีแม้แสงดาว
เธอยังคิดถึงฉันบ้างไหม ในวันที่เราไม่อยู่ด้วยกัน
อยากจะรู้เหมือนกัน ผ่านคืนและวัน
เธอเองนั้นยังคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า

โว่โฮโฮ่ โว่โฮโฮ่ โว่โฮโฮ่
โว่ โว่โฮโฮ่ โว่โฮโว่โฮ่

เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า
ในคืนที่เหน็บหนาวไม่มีแม้แสงดาว
เธอยังคิดถึงฉันบ้างไหม ในวันที่เราไม่อยู่ด้วยกัน
อยากจะรู้เหมือนกัน ผ่านคืนและวัน
เธอเองนั้นยังคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า

นาฬิกา

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

นาฬิกาเรือนเก่า ยิ่งมองแล้วมันยิ่งเหงา
ความทรงจำมากมาย มันซ่อนอยู่ในเข็มนาฬิกา
แต่ว่านาฬิกาก็ทำให้เรา ต้องเดินและจากกันไป
ด้วยความฝันที่มีด้วยภาระที่ยิ่งใหญ่

ยังคงคิดถึงเรื่องราวดี ๆ ที่มี
ความทรงจำภาพเธอคนดีคนเดิม

เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า
ในคืนที่เหน็บหนาวไม่มีแม้แสงดาว
เธอยังคิดถึงฉันบ้างไหม ในวันที่เราไม่อยู่ด้วยกัน
อยากจะรู้เหมือนกัน ผ่านคืนและวัน
เธอเองนั้นยังคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า

ไม่ได้ขอให้เรานั้นคืนกลับมาเหมือนเดิม
ให้เส้นทางที่เดิน มันเกินที่จะฝันใฝ่
อยากให้รู้ความจริงที่เธอได้ทิ้งเอาไว้
กับเรื่องราวมากมายในวันที่ดีที่สุด

ยังคงคิดถึงเรื่องราวดี ๆ ที่มี
ความทรงจำภาพเธอคนดีคนเดิม

เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า
ในคืนที่เหน็บหนาวไม่มีแม้แสงดาว
เธอยังคิดถึงฉันบ้างไหม ในวันที่เราไม่อยู่ด้วยกัน
อยากจะรู้เหมือนกัน ผ่านคืนและวัน
เธอเองนั้นยังคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า

โว่โฮโฮ่ โว่โฮโฮ่ โว่โฮโฮ่
โว่ โว่โฮโฮ่ โว่โฮโว่โฮ่

เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า
ในคืนที่เหน็บหนาวไม่มีแม้แสงดาว
เธอยังคิดถึงฉันบ้างไหม ในวันที่เราไม่อยู่ด้วยกัน
อยากจะรู้เหมือนกัน ผ่านคืนและวัน
เธอเองนั้นยังคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า