KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:辛夷   作曲:姚敏

編:陳志遠
監:何鈞源

我有一段情呀 說給誰來聽
知心人兒呀出了門 他一去呀沒音訊

我的有情人呀 莫非變了心
為什麼呀斷了信 我等待呀到如今

夜又深呀月又明 只能懷抱七絃琴
彈一曲呀唱一聲 唱出我的心頭恨

我有一段情呀 唱給春風聽
春風替我問一問 為什麼他要斷音訊

夜又深呀月又明 只能懷抱七絃琴
彈一曲呀唱一聲 唱出我的心頭恨

我有一段情呀 唱給春風聽
春風替我問一問 為什麼他要斷音訊

収録アルバム

我有一段情

KKBOXを起動

作詞:辛夷   作曲:姚敏

編:陳志遠
監:何鈞源

我有一段情呀 說給誰來聽
知心人兒呀出了門 他一去呀沒音訊

我的有情人呀 莫非變了心
為什麼呀斷了信 我等待呀到如今

夜又深呀月又明 只能懷抱七絃琴
彈一曲呀唱一聲 唱出我的心頭恨

我有一段情呀 唱給春風聽
春風替我問一問 為什麼他要斷音訊

夜又深呀月又明 只能懷抱七絃琴
彈一曲呀唱一聲 唱出我的心頭恨

我有一段情呀 唱給春風聽
春風替我問一問 為什麼他要斷音訊