KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:爾英   作曲:古月


不知道為了什麼 憂愁他圍繞著我
我每天都在祈禱 快趕走愛的寂寞
那天起 你對我說 永遠的愛著我
千言和萬語 隨浮雲掠過

不知道為了什麼 憂愁他圍繞著我
我每天都在祈禱 快趕走愛的寂寞


不知道為了什麼 憂愁他圍繞著我
我每天都在祈禱 快趕走愛的寂寞
那天起 你對我說 永遠的愛著我
千言和萬語 隨浮雲掠過

不知道為了什麼 憂愁他圍繞著我
我每天都在祈禱 快趕走愛的寂寞

千言萬語 - Album Version

KKBOXを起動

作詞:爾英   作曲:古月


不知道為了什麼 憂愁他圍繞著我
我每天都在祈禱 快趕走愛的寂寞
那天起 你對我說 永遠的愛著我
千言和萬語 隨浮雲掠過

不知道為了什麼 憂愁他圍繞著我
我每天都在祈禱 快趕走愛的寂寞


不知道為了什麼 憂愁他圍繞著我
我每天都在祈禱 快趕走愛的寂寞
那天起 你對我說 永遠的愛著我
千言和萬語 隨浮雲掠過

不知道為了什麼 憂愁他圍繞著我
我每天都在祈禱 快趕走愛的寂寞