KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:詹惠風   作曲:曾炳文


蝦妹生得壞面像番瓜 鼻大又視線差
點知今朝佢話恨去嫁 實在令我驚怕

總要薪金她先肯嫁 更兼身家豐足盛萬家
又要自襲冠族那 也要青春睇得吓

蝦妹應該永伴大青蛙 實在亦冇乜差
青蛙雖則我係樣子差 但係並冇欺詐

共你蝦妹手仔拖吓 世間風霜都不會害怕
若你決心咁恨嫁 今晚應該認真吓


蝦妹生得壞面像番瓜 鼻大又視線差
點知今朝佢話恨去嫁 實在令我驚怕

總要薪金她先肯嫁 更兼身家豐足盛萬家
又要自襲冠族那 也要青春睇得吓

蝦妹應該永伴大青蛙 實在亦冇乜差
青蛙雖則我係樣子差 但係並冇欺詐

共你蝦妹手仔拖吓 世間風霜都不會害怕
若你決心咁恨嫁 今晚應該諗真吓
若你決心咁恨嫁 今晚應該諗真吓

蝦妹恨嫁 - Album Version

KKBOXを起動

作詞:詹惠風   作曲:曾炳文


蝦妹生得壞面像番瓜 鼻大又視線差
點知今朝佢話恨去嫁 實在令我驚怕

總要薪金她先肯嫁 更兼身家豐足盛萬家
又要自襲冠族那 也要青春睇得吓

蝦妹應該永伴大青蛙 實在亦冇乜差
青蛙雖則我係樣子差 但係並冇欺詐

共你蝦妹手仔拖吓 世間風霜都不會害怕
若你決心咁恨嫁 今晚應該認真吓


蝦妹生得壞面像番瓜 鼻大又視線差
點知今朝佢話恨去嫁 實在令我驚怕

總要薪金她先肯嫁 更兼身家豐足盛萬家
又要自襲冠族那 也要青春睇得吓

蝦妹應該永伴大青蛙 實在亦冇乜差
青蛙雖則我係樣子差 但係並冇欺詐

共你蝦妹手仔拖吓 世間風霜都不會害怕
若你決心咁恨嫁 今晚應該諗真吓
若你決心咁恨嫁 今晚應該諗真吓