Pa Nay Jorn

作詞:     作曲:
นกไม่มีถิ่น เที่ยวผกผินบินเรื่อยไป
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ หมู่แมกไม้สุดสายตา

ฝันนั้นฝันเลื่อนลอย คอย คอยวัน เวลา
แสงตะวันลับตา มุ่งสู่ทีพักพิง

ลมโชยพัดมา ถลาบินสู้ลม
ลำธารเอื่อยไหลน่าชม ภูผาไม่เคยขวางกั้น

นึกยิ่งนึกยิ่งหวั่น โอ้ตัวฉันบินมาเดียวดาย
ไร้จุดมุ่งหมาย ท่องเที่ยวไปกับสายลม

นึกยิ่งนึกยิ่งหวั่น โอ้ตัวฉันบินมาเดียวดาย
ไร้จุดมุ่งหมาย ท่องเที่ยวไปกับสายลม

ไร้จุดมุ่งหมาย ท่องเที่ยวไปกับสายลม