ระเบิดเวลา

作詞:-    作曲:-
อดทนให้พอ จะรอให้ถึง ระเบิดเวลา...
จะทนให้เธอทำร้าย ทนไปกว่ามันจะทนไม่ไหว
ก็คำเธอที่ตกลงกันไว้ เปลี่ยนแปรไป ทุกวี่วัน
ทำดีกับเธอพันครั้ง เธอคืนมาแต่ความชอกช้ำ
รังแกจิตใจกันซ้ำ ๆ ที่เธอทำคือระเบิด
ปิดบังหัวใจที่มันแตกร้าว ผลงานของเธอ
ซ่อนรอยน้ำตา ที่เคยท่วมท้น ให้พ้นจากตาของเธอ
เก็บความร้าวรานที่มันสั่งสุม ร้อนรุมเหลือเกิน
อดทนให้พอ จะรอให้ถึง ระเบิดเวลา
ปิดบังหัวใจที่มันแตกร้าว ผลงานของเธอ
ซ่อนรอยน้ำตา ที่เคยท่วมท้น ให้พ้นจากตาของเธอ
เก็บความร้าวรานที่มันสั่งสุม ร้อนรุมเหลือเกิน
อดทนให้พอ จะรอให้ถึง ระเบิดเวลา
จะทนให้เธอทำร้าย ทนไปกว่ามันจะทนไม่ไหว
ก็คำเธอที่ตกลงกันไว้ เปลี่ยนแปรไป ทุกวี่วัน
จะทนให้เธอทำร้าย ทนไปกว่ามันจะทนไม่ไหว
จะทนให้เธอทำร้าย ทนไปกว่ามันจะทนไม่ไหว