KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆๆๆ

กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง
ขอเชิญรับฟังให้เพราะได้เลยครับ

ขยับบรรเลงแต่งเพลง ร้องเป็น ต้องเก้อ
ก็กะจะโชว์ แต่ไม่มีคน ฟัง
แปลกใจจัง เราก็ร้อง เสียงดัง
โอ้ย... ไม่ฟัง เราร้องไม่เพราะ หรือ ไง

หมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำ
โดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยน
ฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียร
โอ้ย... เราไม่มีแวว เอาเสียเลย

ใคร เขาร้อง กันเก่ง เก่ง
เหตุใดทำไม ฉันจึงร้อง ไม่เป็น เพลง
มี ไหม ใคร คนเก่ง เก่ง
เห็นใจ จงช่วย มาสั่ง สอน
ต้องวอน ก็คนมันอยากร้องเพลง…เฟี้ยวฟ้าว

อยาก จะร้อง แบบเพลง รัก
เท่ห์นัก ร้องเพลงรัก เอาไว้จีบ สาว
แต่ ไฉน มันยาก นัก..
ฝึกเท่าไร มันไม่ยักจะเป็นเพลง..

หมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำ
โดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยน
ฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียร
โอ้ย... เราไม่มีแวว เอาเสียเลย

โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆๆๆ

ใคร เขาร้อง กันเก่ง เก่ง
เหตุใดทำไม ฉันจึงร้อง ไม่เป็น เพลง
มี ไหม ใคร คนเก่ง เก่ง
เห็นใจ จงช่วย มาสั่ง สอน
ต้องวอน ก็คนมันอยากร้องเพลง…

อยาก จะร้อง แบบเพลง รัก
เท่ห์นัก ร้องเพลงรัก เอาไว้จีบ สาว
แต่ ไฉน มันยาก นัก..
ฝึกเท่าไร มันไม่ยักจะเป็นเพลง..

หมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำ
โดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยน
ฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียร
โอ้ย... เราไม่มีแวว เอาเสียเลย

ไม่มีแวว เอาเสียเลย (เอาที่สบายใจ)
ไม่มีแวว เอาเสียเลย (แล้วแต่)
ไม่มีแวว เอาเสียเลย…

โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆๆๆ

คนธรรพ์รำพัน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆๆๆ

กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง
ขอเชิญรับฟังให้เพราะได้เลยครับ

ขยับบรรเลงแต่งเพลง ร้องเป็น ต้องเก้อ
ก็กะจะโชว์ แต่ไม่มีคน ฟัง
แปลกใจจัง เราก็ร้อง เสียงดัง
โอ้ย... ไม่ฟัง เราร้องไม่เพราะ หรือ ไง

หมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำ
โดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยน
ฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียร
โอ้ย... เราไม่มีแวว เอาเสียเลย

ใคร เขาร้อง กันเก่ง เก่ง
เหตุใดทำไม ฉันจึงร้อง ไม่เป็น เพลง
มี ไหม ใคร คนเก่ง เก่ง
เห็นใจ จงช่วย มาสั่ง สอน
ต้องวอน ก็คนมันอยากร้องเพลง…เฟี้ยวฟ้าว

อยาก จะร้อง แบบเพลง รัก
เท่ห์นัก ร้องเพลงรัก เอาไว้จีบ สาว
แต่ ไฉน มันยาก นัก..
ฝึกเท่าไร มันไม่ยักจะเป็นเพลง..

หมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำ
โดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยน
ฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียร
โอ้ย... เราไม่มีแวว เอาเสียเลย

โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆๆๆ

ใคร เขาร้อง กันเก่ง เก่ง
เหตุใดทำไม ฉันจึงร้อง ไม่เป็น เพลง
มี ไหม ใคร คนเก่ง เก่ง
เห็นใจ จงช่วย มาสั่ง สอน
ต้องวอน ก็คนมันอยากร้องเพลง…

อยาก จะร้อง แบบเพลง รัก
เท่ห์นัก ร้องเพลงรัก เอาไว้จีบ สาว
แต่ ไฉน มันยาก นัก..
ฝึกเท่าไร มันไม่ยักจะเป็นเพลง..

หมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำ
โดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยน
ฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียร
โอ้ย... เราไม่มีแวว เอาเสียเลย

ไม่มีแวว เอาเสียเลย (เอาที่สบายใจ)
ไม่มีแวว เอาเสียเลย (แล้วแต่)
ไม่มีแวว เอาเสียเลย…

โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆๆๆ
โด โดโดโด ลาทีโด เรลา
ซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆๆๆ