โดมรอเธอ

作詞:     作曲:
(ญ) ขอลา แล้วโดม โอ้โดม เอกแดน แคว้นธรรม
แคว้นใดไม่ปาน หวานฉ่ำ เหมือนกับแคว้นธรรม ค้ำไทย
เมื่อมา ข้าฝัน ฝ่าฟัน ผูกพันฝังใจ ฝันลอย เพื่อนพลอยผลักใส
เขาย่ำช้ำใจเกินกลั้น

(ช) ขอวอน งามปลื้ม อย่าลืม กลิ่นร่ำจำปี
เคยนั่งดูด อกขาว คลี่ ตรงริม นทีนั่น
แดนโดมฤดี ร่มจำปี เขื่อนขวัญ
เราร่วมเกลียวรักมั่น เคียงคู่กันเสมอกาล

(ญ) หวังลอย คล้อยไป ตัดใจ จากโดมขอลา
แม้โดม จะยัง รักข้า เหมือนเจ้าพระยา รักธาร
อยู่ไย เพื่อนเมิน ต่างเดิน ดุ่มเพลิน พิมาน
แสนอาย โอ้โดมสถาน ต้องสิ้นขอซาน ซมซ่อน

(ช) ขวัญเอย เพียรใหม่ พลาดไป ประหนึ่ง เป็นครู
โดมยังรอ ที่รักอยู่ รอดูน้ำใจก่อน จำปีเป็นใจ ห่วงอาลัย มิ่งสมร
ซึมเศร้าคอย ขวัญอ่อน คืนโดมก่อน เถอะน้องเอย