KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

จะคอย จะคอยจะคอย จะคอยขวัญ-ใจ
จะช้า อย่างใดจะนาน เท่าไร ไม่-หวั่น
จะปวด ใจร้าวโศกศัลย์จะเจ็บ ใจช้ำ จาบัลย์
พลีแล้ว ชีวัน จะคอย

จะทน จะทน จะทน จะทน เพื่อ-เธอ
จะรัก เสมอ จะรัก แต่เธอฝัง-รอย
เฝ้าครวญ เฝ้าคิดเฝ้าคอย
เฝ้าครวญ กับสาย ลมลอย
ว่าฉัน ยังคอย ห่วงใย

เธอจ๋า เธอลืมสิ้นถึงถิ่น เคยเยือน
ลืมรัก ลืมเลือน ผ่านไป
ก่อนนี้ เคยเคียง ร่วมเรียงร่วมใจ
หรือมี รักใหม่ จึงได้ ลืม-ฉัน

ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืมไม่ลืมรัก-เธอ
ยังรัก เสมอ ยังรัก แต่เธอคง-มั่น
ความรัก ความหลังผูกพัน
จะคอย ตราบสูญ ชี-วัน
ชั่วนิจ นิรันดร จะคอย


ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืมไม่ลืมรัก-เธอ
ยังรัก เสมอ ยังรัก แต่เธอคง-มั่น
ความรัก ความหลังผูกพัน
จะคอย ตราบสูญ ชี-วัน
ชั่วนิจ นิรันดร์ จะคอย

จะคอยขวัญใจ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

จะคอย จะคอยจะคอย จะคอยขวัญ-ใจ
จะช้า อย่างใดจะนาน เท่าไร ไม่-หวั่น
จะปวด ใจร้าวโศกศัลย์จะเจ็บ ใจช้ำ จาบัลย์
พลีแล้ว ชีวัน จะคอย

จะทน จะทน จะทน จะทน เพื่อ-เธอ
จะรัก เสมอ จะรัก แต่เธอฝัง-รอย
เฝ้าครวญ เฝ้าคิดเฝ้าคอย
เฝ้าครวญ กับสาย ลมลอย
ว่าฉัน ยังคอย ห่วงใย

เธอจ๋า เธอลืมสิ้นถึงถิ่น เคยเยือน
ลืมรัก ลืมเลือน ผ่านไป
ก่อนนี้ เคยเคียง ร่วมเรียงร่วมใจ
หรือมี รักใหม่ จึงได้ ลืม-ฉัน

ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืมไม่ลืมรัก-เธอ
ยังรัก เสมอ ยังรัก แต่เธอคง-มั่น
ความรัก ความหลังผูกพัน
จะคอย ตราบสูญ ชี-วัน
ชั่วนิจ นิรันดร จะคอย


ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืมไม่ลืมรัก-เธอ
ยังรัก เสมอ ยังรัก แต่เธอคง-มั่น
ความรัก ความหลังผูกพัน
จะคอย ตราบสูญ ชี-วัน
ชั่วนิจ นิรันดร์ จะคอย