KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:蘇軾   作曲:梁弘志


明月幾時有 把酒問青天
不知天上宮闕 今夕是何年

我欲乘風歸去 惟恐瓊樓玉宇
高處不勝寒 起舞弄清影 何似在人間

轉朱閣低綺戶照無眠
不應有恨何事長向別時圓
人有悲歡離合 月有陰晴圓缺
此事古難全 但願人長久
千里共嬋娟

轉朱閣低綺戶照無眠
不應有恨何事長向別時圓 別 時圓 Ah~
人有悲歡離合 月有陰晴圓缺
此事古難全 但願人長久
千里共嬋娟

但願人長久 - Album Version

KKBOXを起動

作詞:蘇軾   作曲:梁弘志


明月幾時有 把酒問青天
不知天上宮闕 今夕是何年

我欲乘風歸去 惟恐瓊樓玉宇
高處不勝寒 起舞弄清影 何似在人間

轉朱閣低綺戶照無眠
不應有恨何事長向別時圓
人有悲歡離合 月有陰晴圓缺
此事古難全 但願人長久
千里共嬋娟

轉朱閣低綺戶照無眠
不應有恨何事長向別時圓 別 時圓 Ah~
人有悲歡離合 月有陰晴圓缺
此事古難全 但願人長久
千里共嬋娟