KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ร้อนลมหน้าแล้ง ใบไม้แห้งร่วงลอย หล่นทะยอยเกลื่อนตา
ไหลตามกระแสน้ำพา ลอยมาทั้งกลีบดอกไม้

จากหุบผาไหลมาสู่ในวังน้ำ สุสานเทวีผู้มีความช้ำ เหนือใคร
ดอกไม้ใบไม้ไหลมา คล้ายพวงหรีดร้อยมาลา ไหลมาบูชาบัวบาน

น้ำวังนี่หนอ เป็นที่ก่อเหตุการณ์ ที่บัวบานฝังกาย
ยึดเอาเป็นหอเรือนตาย รองกายไว้ด้วยแผ่นน้ำ

จากหุบเขาแนวไพร สู่ในเวียงฟ้า
ฝากไว้เพียงชื่อ เลื่องลือเนิ่นช้าฝังจำ
ฝากคำสัตย์นำนึกตรอง หลงทางสุดหวังคืนครอง
หลงตัวจำต้องลาระทม

เอาวังน้ำไหลเย็น นี่หรือมาเป็นเมรุทอง
เอาน้ำตกก้อง เป็นกลองประโคม
เอาเสียงจักจั่นลั่นร้องระงม
เป็นเสียงประโคม ร้องต่างแตรสังข์

เพดานนั้นเอาเมฆฟ้า ภูผานั้นต่างม่านบัง
ประทีปแสงจันทร์ใสสว่าง อยู่เดียวท่ามกลางดงดอน

วังบัวบาน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ร้อนลมหน้าแล้ง ใบไม้แห้งร่วงลอย หล่นทะยอยเกลื่อนตา
ไหลตามกระแสน้ำพา ลอยมาทั้งกลีบดอกไม้

จากหุบผาไหลมาสู่ในวังน้ำ สุสานเทวีผู้มีความช้ำ เหนือใคร
ดอกไม้ใบไม้ไหลมา คล้ายพวงหรีดร้อยมาลา ไหลมาบูชาบัวบาน

น้ำวังนี่หนอ เป็นที่ก่อเหตุการณ์ ที่บัวบานฝังกาย
ยึดเอาเป็นหอเรือนตาย รองกายไว้ด้วยแผ่นน้ำ

จากหุบเขาแนวไพร สู่ในเวียงฟ้า
ฝากไว้เพียงชื่อ เลื่องลือเนิ่นช้าฝังจำ
ฝากคำสัตย์นำนึกตรอง หลงทางสุดหวังคืนครอง
หลงตัวจำต้องลาระทม

เอาวังน้ำไหลเย็น นี่หรือมาเป็นเมรุทอง
เอาน้ำตกก้อง เป็นกลองประโคม
เอาเสียงจักจั่นลั่นร้องระงม
เป็นเสียงประโคม ร้องต่างแตรสังข์

เพดานนั้นเอาเมฆฟ้า ภูผานั้นต่างม่านบัง
ประทีปแสงจันทร์ใสสว่าง อยู่เดียวท่ามกลางดงดอน