Soul Fire

作詞:-    作曲:-

Soul fire
I got soul fire
I got soul fire
And we ain't got no water

Soul a burnin'
Soul a burnin'
Soul a burnin'

Water comin'
Water comin'
Water comin'

Soul fire
Eh
Burnin' in my soul
Burnin' burnin' burnin' in my soul

Eh
Soul fire
Soul fire
Soul fire
And we ain't got no water
We don't have no water

Soul a burnin'
Soul a burnin'
And we ain't got no water
We ain't got no water

Eh, woy, woy, eh

Fire
Soul fire
Soul fire
Soul fire
Soul fire
Soul fire

Soul a bun soul a
Fiya bun fire
Fiya bun fire
Soul fire