KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

คุณคิดดูซิว่าคนไหน รักจริงรักยิ่งจริงใจ อยู่ที่ไหนใครเล่า
คนไหนที่รักภักดีคอยเฝ้า หลงติดตามเหมือนดังเงา
เฝ้าคอยเฝ้ารักดังใจ อย่าทำเมินเสียเลย
อย่าทำเฉยเมยมองเห็น แล้วเลยข้ามไป
คิดดูมิไกลมิใกล้เพียงใด คนรักคุณจริงใจ
ไม่ใกล้หรือไกลตัวคุณ

ลองคิดดูซิว่าใครรัก หลงคุณหลงด้วยใจภักดิ์ ด้วยความรักคุกรุ่น
ใครเขาเฝ้ารักบูชาตัวคุณ หวังได้แนบชิดไออุ่น ก็คุณไม่รู้หรือไร
แอบมองคุณทุกวัน ได้แลเห็นกันเพียงนิดก็พลันชื่นใจ
รักคุณรักจริงรักยิ่งกว่าใคร
เขารักดังดวงใจ ไม่เคยคิดไปไกลห่าง

เขารักคุณรักอยู่ข้างเดียว
น้ำใจนะไม่แลเหลียวไม่เฉลียวใจบ้าง
คนไหนที่เขาเอาใจทุกอย่าง เขาอยู่แค่นี้เคียงข้าง
แกล้งทำเมินหมางไปได้

อยู่ใกล้คุณนี้เอง แต่ตัวเขาเกรงจะพบแต่ความช้ำใจ
เขาอายเขาจึงไม่กล้าบอกใคร
คุณคิดดูเป็นไรว่าใครรักคุณแน่เอย..

ไม่ใกล้ไม่ไกล

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

คุณคิดดูซิว่าคนไหน รักจริงรักยิ่งจริงใจ อยู่ที่ไหนใครเล่า
คนไหนที่รักภักดีคอยเฝ้า หลงติดตามเหมือนดังเงา
เฝ้าคอยเฝ้ารักดังใจ อย่าทำเมินเสียเลย
อย่าทำเฉยเมยมองเห็น แล้วเลยข้ามไป
คิดดูมิไกลมิใกล้เพียงใด คนรักคุณจริงใจ
ไม่ใกล้หรือไกลตัวคุณ

ลองคิดดูซิว่าใครรัก หลงคุณหลงด้วยใจภักดิ์ ด้วยความรักคุกรุ่น
ใครเขาเฝ้ารักบูชาตัวคุณ หวังได้แนบชิดไออุ่น ก็คุณไม่รู้หรือไร
แอบมองคุณทุกวัน ได้แลเห็นกันเพียงนิดก็พลันชื่นใจ
รักคุณรักจริงรักยิ่งกว่าใคร
เขารักดังดวงใจ ไม่เคยคิดไปไกลห่าง

เขารักคุณรักอยู่ข้างเดียว
น้ำใจนะไม่แลเหลียวไม่เฉลียวใจบ้าง
คนไหนที่เขาเอาใจทุกอย่าง เขาอยู่แค่นี้เคียงข้าง
แกล้งทำเมินหมางไปได้

อยู่ใกล้คุณนี้เอง แต่ตัวเขาเกรงจะพบแต่ความช้ำใจ
เขาอายเขาจึงไม่กล้าบอกใคร
คุณคิดดูเป็นไรว่าใครรักคุณแน่เอย..