KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ลาแล้วจามจุรี ที่เตือนใจ
เสียดายที่จากไป เคยอยู่ใกล้ ทุกสมัยมั่น
เจ้าเอยเคยชิดติดพัน ต้องลาโศกศัลย์เศร้าใจ
นับแต่วันนี้ต่อไป ลับลาจะห่างไกล เหมือนดังจะขาดใจ
คร่ำครวญหวนไห้ ก็ไม่คืนมา

ลาแล้วจามจุรี ที่เคยเห็น มิตรดีที่เจ้าเป็น ได้ร่มเย็น
ทุกเสมอหน้า จากไปใจหายจากลา
โอ้ใครจะมาปลอบใจ มิใช่จะร้างห่างไกล

ถึงตัวจะจากไป สัมพันธ์ ทางจิตใจ
จะไกลหรือใกล้ ใจอยู่ด้วยเอย

ลาแล้วจามจุรี

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ลาแล้วจามจุรี ที่เตือนใจ
เสียดายที่จากไป เคยอยู่ใกล้ ทุกสมัยมั่น
เจ้าเอยเคยชิดติดพัน ต้องลาโศกศัลย์เศร้าใจ
นับแต่วันนี้ต่อไป ลับลาจะห่างไกล เหมือนดังจะขาดใจ
คร่ำครวญหวนไห้ ก็ไม่คืนมา

ลาแล้วจามจุรี ที่เคยเห็น มิตรดีที่เจ้าเป็น ได้ร่มเย็น
ทุกเสมอหน้า จากไปใจหายจากลา
โอ้ใครจะมาปลอบใจ มิใช่จะร้างห่างไกล

ถึงตัวจะจากไป สัมพันธ์ ทางจิตใจ
จะไกลหรือใกล้ ใจอยู่ด้วยเอย