KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เฝ้ามองเรื่องราวบางอย่าง ที่ฉันต้องการตำตอบ
ก็มันสับสนในใจมานาน
ที่ทำเพื่อเธอทุกอย่าง และเหมือนทุ่มเทจนหมดอย่างนั้น
เธอจะชอบบ้างไหม

บางเวลาก็เห็นเธอดีกับฉัน ยามที่เธอนั้นไม่มีใคร
แต่บางทีก็เหมือนไม่เคยใส่ใจ (ไม่เคยเลย)

อยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน (คิดยังไง)
เคยรักฉันบ้างหรือเปล่า (รักกันบ้างหรือเปล่า)
หรือเป็นเพื่อนแค่ตอนเหงาใจ
เพราะฉันเองก็ยังไม่เคยเข้าใจในความรู้สึก
ว่าลึกๆเธอมีฉันอยู่บ้างไหม

ไม่เคยได้ยินจากปาก อยากขอให้เธอเข้าใจ
ว่ามันทำร้ายใจฉันทุกวัน
ที่ยังสงสัยมานาน เธอนั้นต้องการอะไรจากฉัน
จึงเงียบเฉยอย่างนี้

บางเวลาก็เห็นเธอดีกับฉัน ยามที่เธอนั้นไม่มีใคร
แต่บางทีก็เหมือนไม่เคยใส่ใจ

อยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน (คิดยังไง)
เคยรักฉันบ้างหรือเปล่า (รักกันบ้างหรือเปล่า)
หรือเป็นเพื่อนแค่ตอนเหงาใจ
เพราะฉันเองก็ยังไม่เคยเข้าใจในความรู้สึก
ว่าลึกๆเธอมีฉันอยู่

อยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน (คิดยังไง)
เคยรักฉันบ้างหรือเปล่า (รักกันบ้างหรือเปล่า)
หรือเป็นเพื่อนแค่ตอนเหงา เหงาใจ
เพราะฉันเองก็ยังไม่เคยเข้าใจในความรู้สึก
ว่าลึกๆเธอมีฉันอยู่บ้าง..ไหม...

収録アルバム

เคยรักฉันบ้างไหม

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เฝ้ามองเรื่องราวบางอย่าง ที่ฉันต้องการตำตอบ
ก็มันสับสนในใจมานาน
ที่ทำเพื่อเธอทุกอย่าง และเหมือนทุ่มเทจนหมดอย่างนั้น
เธอจะชอบบ้างไหม

บางเวลาก็เห็นเธอดีกับฉัน ยามที่เธอนั้นไม่มีใคร
แต่บางทีก็เหมือนไม่เคยใส่ใจ (ไม่เคยเลย)

อยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน (คิดยังไง)
เคยรักฉันบ้างหรือเปล่า (รักกันบ้างหรือเปล่า)
หรือเป็นเพื่อนแค่ตอนเหงาใจ
เพราะฉันเองก็ยังไม่เคยเข้าใจในความรู้สึก
ว่าลึกๆเธอมีฉันอยู่บ้างไหม

ไม่เคยได้ยินจากปาก อยากขอให้เธอเข้าใจ
ว่ามันทำร้ายใจฉันทุกวัน
ที่ยังสงสัยมานาน เธอนั้นต้องการอะไรจากฉัน
จึงเงียบเฉยอย่างนี้

บางเวลาก็เห็นเธอดีกับฉัน ยามที่เธอนั้นไม่มีใคร
แต่บางทีก็เหมือนไม่เคยใส่ใจ

อยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน (คิดยังไง)
เคยรักฉันบ้างหรือเปล่า (รักกันบ้างหรือเปล่า)
หรือเป็นเพื่อนแค่ตอนเหงาใจ
เพราะฉันเองก็ยังไม่เคยเข้าใจในความรู้สึก
ว่าลึกๆเธอมีฉันอยู่

อยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน (คิดยังไง)
เคยรักฉันบ้างหรือเปล่า (รักกันบ้างหรือเปล่า)
หรือเป็นเพื่อนแค่ตอนเหงา เหงาใจ
เพราะฉันเองก็ยังไม่เคยเข้าใจในความรู้สึก
ว่าลึกๆเธอมีฉันอยู่บ้าง..ไหม...