KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ในเวลานี้ก็มีเพียงฉันและพื้นที่ที่ว่างเปล่า
สิ่งที่เคยฝัน ที่เคยคาดหวัง ที่ใครต่างมองไม่มีทาง
อาจเจอกับความผิดหวัง สักกี่ครั้ง ตราบที่ฉันยังหายใจ
ในเมืองใหญ่ ฉันเป็นแค่ใครที่ลองเป็นดั่งใจต้องการ
ระยะห่างของฝันและความเป็นจริง ไม่ได้ต่างเท่าไร
ที่เราเคยเห็นผู้คนหลากหลาย พ่ายแพ้ต่อโชคชะตา
แต่เธอรู้ไหมผู้คนเหล่านั้น ยังพร้อมที่จะเดินทาง
แม้เจอกับผิดความหวัง สักกี่ครั้ง ตราบที่เขายังหายใจ
ในเมืองใหญ่ ฉันเป็นแค่ใครที่ลองเป็นดั่งใจต้องการ
ระยะห่างของฝันและความเป็นจริง ไม่ได้ต่างเท่าไร
ในเมืองใหญ่ ฉันเป็นแค่ใครที่ลองเป็นดั่งใจต้องการ
ระยะห่างของฝันและความเป็นจริง ไม่ได้ต่างเท่าไร
ในเมืองใหญ่ ขอเพียงแค่ใจเราเองก้าวออกมาได้ไหม
ระยะห่างของฝันและความเป็นจริง ไม่ได้ต่างเท่าไร

เป็นใหญ่

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ในเวลานี้ก็มีเพียงฉันและพื้นที่ที่ว่างเปล่า
สิ่งที่เคยฝัน ที่เคยคาดหวัง ที่ใครต่างมองไม่มีทาง
อาจเจอกับความผิดหวัง สักกี่ครั้ง ตราบที่ฉันยังหายใจ
ในเมืองใหญ่ ฉันเป็นแค่ใครที่ลองเป็นดั่งใจต้องการ
ระยะห่างของฝันและความเป็นจริง ไม่ได้ต่างเท่าไร
ที่เราเคยเห็นผู้คนหลากหลาย พ่ายแพ้ต่อโชคชะตา
แต่เธอรู้ไหมผู้คนเหล่านั้น ยังพร้อมที่จะเดินทาง
แม้เจอกับผิดความหวัง สักกี่ครั้ง ตราบที่เขายังหายใจ
ในเมืองใหญ่ ฉันเป็นแค่ใครที่ลองเป็นดั่งใจต้องการ
ระยะห่างของฝันและความเป็นจริง ไม่ได้ต่างเท่าไร
ในเมืองใหญ่ ฉันเป็นแค่ใครที่ลองเป็นดั่งใจต้องการ
ระยะห่างของฝันและความเป็นจริง ไม่ได้ต่างเท่าไร
ในเมืองใหญ่ ขอเพียงแค่ใจเราเองก้าวออกมาได้ไหม
ระยะห่างของฝันและความเป็นจริง ไม่ได้ต่างเท่าไร