KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:黃敏   作曲:黃敏


日頭也沉落大海 陣陣海風吹 來
夜茫霧 罩四邊 等你那會也袂來
我惦在黃昏海邊 不驚海風吹 來
等待著等待著 你那也袂 來

目睭金金看著海邊 漁船也倒返來
一群海鳥 要返去歡歡喜喜排歸排
啊 不應 該
不應該 害我空等待

你到底來袂來 全然不知
月娘也出來叫我 不免擱等待
不免擱等待


日頭也沉落大海 陣陣海風吹 來
夜茫霧 罩四邊 等你那會也袂來
我惦在黃昏海邊 不驚海風吹 來
等待著等待著 你那也袂 來

目睭金金看著海邊 漁船也倒返來
一群海鳥 要返去歡歡喜喜排歸排
啊 不應 該
不應該 害我空等待

你到底來袂來 全然不知
月娘也出來叫我 不免擱等待
不免擱等待

海邊的故事

KKBOXを起動

作詞:黃敏   作曲:黃敏


日頭也沉落大海 陣陣海風吹 來
夜茫霧 罩四邊 等你那會也袂來
我惦在黃昏海邊 不驚海風吹 來
等待著等待著 你那也袂 來

目睭金金看著海邊 漁船也倒返來
一群海鳥 要返去歡歡喜喜排歸排
啊 不應 該
不應該 害我空等待

你到底來袂來 全然不知
月娘也出來叫我 不免擱等待
不免擱等待


日頭也沉落大海 陣陣海風吹 來
夜茫霧 罩四邊 等你那會也袂來
我惦在黃昏海邊 不驚海風吹 來
等待著等待著 你那也袂 來

目睭金金看著海邊 漁船也倒返來
一群海鳥 要返去歡歡喜喜排歸排
啊 不應 該
不應該 害我空等待

你到底來袂來 全然不知
月娘也出來叫我 不免擱等待
不免擱等待