เธอเท่านั้น

作詞:     作曲:
เธอ เธอเธอเท่านั้น ที่จิตใจฉันยังมั่นรักเธอ
หลงละเมอ เพ้อพร่ำไป
เธอ รู้ไหมนั้น ความรักเรานั้นยิ่งใหญ่
เธอ รู้หรือไม่ ว่าใจของใครหมายจอง

เธอ เธอเธอเท่านั้น ที่จิตใจฉันยังมั่นหมายครอง
ฝันเหม่อมอง จองขวัญใจ
ยังละเมอเพ้อฝัน ฝันผูกพันธ์เพียงเธอเรื่อยไป
ยัง ไม่ชื่นชอบใคร รักใครใครได้ อย่างรักเธอ

เธอ เธอเธอเท่านั้น ที่จิตใจฉันยังมั่นรักเธอ
หลงละเมอ เพ้อพร่ำไป
เธอ รู้ไหมนั้น ความรักของเรายิ่งใหญ่
เธอ รู้หรือไม่ ว่าใจของใครหมายจอง

เธอ เธอเธอเท่านั้น ที่จิตใจฉันยังมั่นหมายครอง
ฝันเหม่อมอง จองขวัญใจ
ยังละเมอเพ้อฝัน ฝันผูกพันธ์เพียงเธอเรื่อยไป
ยัง ไม่ชื่นชอบใคร รักใครใครได้ อย่างรักเธอ