จูบในใจ

作詞:     作曲:
รักไม่ สำคัญที่จูบ ไล้ลูบ เนื้อตัวกันก่อน
เมตตา จงอย่าใจร้อน เผลอก่อนวิวาห์
ถึงแน่แท้ใจเราอยู่ หมายคู่ ภิรมย์ภายหน้า
แต่วัน ยังอยู่นานช้า ขออย่ารุกราน

เราควรเพียง จูบกัน ด้วยใจในฝัน คร่ำครวญ
ความรักคง ชื่นบาน เช่นกัน ฝันซิ ฉันยอมพลีให้
แล้วจูบ เหมือนดังใจมั่น จูบตรง ใจที่ปองนั้น ขอให้ฝันดี

รักไม่ สำคัญที่จูบ ไล้ลูบ เนื้อตัวกันก่อน
เมตตา จงอย่าใจร้อน เผลอก่อนวิวาห์
ถึงแน่แท้ใจเราอยู่ หมายคู่ ภิรมย์ภายหน้า
แต่วัน ยังอยู่นานช้า ขออย่ารุกราน

เรามาลองจูบกันด้วยใจในฝันบ้างซิ
คงหวานไปตั้งปีชื่นใจ คิดจูบฉันตรงใดบอก
เนื้อนอกฉันยอมพลีให้ จูบกันตรงแก้มนี้ไหม ขอให้ฝันเอย