KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกจะไปทางไหน แกจะไปทางไหน
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน ฉัน

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

ร้องเป็นบทเพลงให้นึกถึงความหลัง
จำได้ไหมในวัยมันๆ เราเป็นอย่างไรบ้าง
คุยทั้งคืนทั้งวันเราคุยกันไม่มีระอา
ฉันเมาแล้วอ้วกเหมือนหมาแกยังคอยเช็ดให้

แกเคยร่วมเรียงคู่อยู่กับฉันเราสู้ตาย
แล้วแกก็ต้องมาจมตีนตายเพราะคำหยามหยัน

ว่าเราว่าแรงควายสมองหมาฉันฟังทั้งน้ำตา
ว่าเราว่าแรงควายสมองหมาฉันฟังทั้งน้ำตา

เพื่อนเอ๋ย อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ฉันจะชดใช้อย่างไรดี

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกเคยร่วมเรียงคู่อยู่กับฉันเราสู้ตาย
แล้วแกก็ต้องมาจมตีนตายเพราะคำหยามหยัน

ว่าเราว่าแรงควายสมองหมาฉันฟังทั้งน้ำตา
ว่าเราว่าแรงควายสมองหมาฉันฟังทั้งน้ำตา

เพื่อนเอ๋ย อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ฉันจะชดใช้อย่างไรดี

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

Kae Peuan Chan

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกจะไปทางไหน แกจะไปทางไหน
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน ฉัน

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

ร้องเป็นบทเพลงให้นึกถึงความหลัง
จำได้ไหมในวัยมันๆ เราเป็นอย่างไรบ้าง
คุยทั้งคืนทั้งวันเราคุยกันไม่มีระอา
ฉันเมาแล้วอ้วกเหมือนหมาแกยังคอยเช็ดให้

แกเคยร่วมเรียงคู่อยู่กับฉันเราสู้ตาย
แล้วแกก็ต้องมาจมตีนตายเพราะคำหยามหยัน

ว่าเราว่าแรงควายสมองหมาฉันฟังทั้งน้ำตา
ว่าเราว่าแรงควายสมองหมาฉันฟังทั้งน้ำตา

เพื่อนเอ๋ย อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ฉันจะชดใช้อย่างไรดี

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกเคยร่วมเรียงคู่อยู่กับฉันเราสู้ตาย
แล้วแกก็ต้องมาจมตีนตายเพราะคำหยามหยัน

ว่าเราว่าแรงควายสมองหมาฉันฟังทั้งน้ำตา
ว่าเราว่าแรงควายสมองหมาฉันฟังทั้งน้ำตา

เพื่อนเอ๋ย อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ฉันจะชดใช้อย่างไรดี

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน