รั้วแดงกำแพงเหลือง

作詞:     作曲:
ในรั้วแดง กำแพงเหลือง เหมือน ดั่งเมือง ของเราแนบเนาดวงใจ
แหล่งนี้มีพระคุณยิ่งใหญ่ สร้างรั้วกำแพงไทย ของเรารักใคร่บูชา

มัฆวาล ราชดำเนินนี้ ทุกถิ่นที่ มิมีวันลืมแรมรา
เราทุกคนซึ้งในคุณค่า สร้างสรรค์ปวงเทวา
แข็งแรงแกล่งกล้าเกินใคร

จากไปหรือยังอยู่ ไม่รู้ลืมได้ สุดแสนอาลัย
ถึงตัวไกลแต่ใจสัมพันธ์

เคยขอพรไหว้วอนคาระวะ พระปิยะ พระหะระเจ้าชั่วกัลย์
ในรั้วแดงกำแพงเหลืองกั้น ศึกษามานานวัน ขอระลึกมั่นไม่ลืม

ในรั้วแดง กำแพงเหลือง เหมือนดั่งเมือง ของเราแนบเนาดวงใจ
แหล่งนี้มีพระคุณยิ่งใหญ่ สร้างรั้วกำแพงไทย ของเรารักใคร่บูชา

มัฆวาล ราชดำเนินนี้ ทุกถิ่นที่ มิมีวันลืมแรมรา เราทุกคนซึ้งในคุณค่า
สร้างสรรค์ปวงเรามา แข็งแรงแกล่งกล้าเกินใคร

จากไปหรือยังอยู่ ไม่รู้ลืมได้ สุดแสนอาลัย
ถึงตัวไกลแต่ใจสัมพันธ์

เคยขอพรไหว้วอนคาระวะ พระปิยะ พระหะระเจ้าชั่วกัลย์
ในรั้วแดงกำแพงเหลืองกั้น ศึกษามานานวัน ขอระลึกมั่นไม่ลืม