Kid Thueng

作詞:     作曲:
เสียงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสุดขอบฟ้า
มีทะเลทุกเวลา แต่บางทีไม่มีเธอ

คลื่นซัดหาฝั่ง เหมือนใจร่ำคร่ำครวญหา
จากกันไปตามเวลา จากกันให้เธอสุขใจ

แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันพร่ำบอกให้เธอเข้าใจ
เพราะรักจริงจริง รักคือการให้ ฉันให้เธอ

จะมีใครบ้างหนอ ที่พอเห็นใจ
ความรักสับสนในใจเสมอ
ถึงคร่ำครวญหา กลับมาเหมือนเคย
แต่พอเจอเธอต้องยิ้ม สุขใจ
ขอเพียงแต่ให้เธอสบาย เท่านั้นก็พอ

แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันพร่ำบอกให้เธอเข้าใจ
เพราะรักจริงจริง รักคือการให้ ฉันให้เธอ

จะมีใครบ้างหนอ ที่พอเห็นใจ
ความรักสับสนในใจเสมอ
ถึงคร่ำครวญหา กลับมาเหมือนเคย
แต่พอเจอเธอต้องยิ้ม สุขใจ
ขอเพียงแต่ให้เธอสบาย เท่านั้นก็พอ

ฉันคิดถึงเธอ ไม่อาจบอกกับใครเขา
อยู่กับใจของตัวเรา อยู่ในความคำนึงผู้เดียว
"ฉันคิดถึงเธอ"