หมายความว่าไง

作詞:-    作曲:-
ทำดีได้แต่ทนทำ เธอไม่ยอมจำ เอะอะไม่พอใจ
มองเลย ข้ามกันเกินไป ฉันก็น้อยใจ ทำกันได้ลงคอ
แต่พอเขามา เห็นเธอเอาใจ เห่อตามเขาไปทุกทาง
อย่างที่เขาทำ เห็นดีทุกอย่าง ผิดก็ว่าตาม ถูกอยู่แล้ว
หมายความว่าไงนะ ฉันมันไม่เข้าใจ ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย
หมายความว่าไงนะ คิดแล้วไม่เข้าใจ หัวมันไม่ไป มันไม่รู้
ลงแรง ยิ่งทุ่มเทไป ยิ่งจะเสียใจ โดนเธอย่ำยีเอา
มีอะไร เอาแต่หาเขา เห็นคนเก่า ๆ เป็นแค่หัวตอ
ไม่เคยเข้าใจ คิดจะเอาดี แต่มันไม่มีหนทาง
อย่างที่เขาทำ ฉันทำทุกอย่าง ไม่เคยว่าตาม ผิดอยู่แล้ว
หมายความว่าไงนะ ฉันมันไม่เข้าใจ ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย
หมายความว่าไงนะ คิดแล้วไม่เข้าใจ หัวมันไม่ไป มันไม่รู้
แต่พอเขามา เห็นเธอเอาใจ เห่อตามเขาไปทุกทาง
อย่างที่เขาทำ เห็นดีทุกอย่าง ผิดก็ว่าตาม ถูกอยู่แล้ว
หมายความว่าไงนะ ฉันมันไม่เข้าใจ ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย
หมายความว่าไงนะ คิดแล้วไม่เข้าใจ หัวมันไม่ไป มันไม่รู้
หมายความว่าไงนะ ฉันมันไม่เข้าใจ ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย
หมายความว่าไงนะ คิดแล้วไม่เข้าใจ หัวมันไม่ไป มันไม่รู้
หมายความว่าไงนะ ฉันมันไม่เข้าใจ ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย
หมายความว่าไงนะ คิดแล้วไม่เข้าใจ หัวมันไม่ไป มันไม่รู้