KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ผ่านวันและคืน ผ่านพ้นเดือนและปี
ทุกวินาที ก็ยังคงเฝ้ารออยู่เสมอ

ผ่านคืนเหน็บหนาว ในคืนที่มีฟ้าและดาว
ฉันมองพระจันทร์ ก็ยังคิดถึงเธอ เธอคนนี้

ก็ฉันคนนี้มอบใจให้เธอ ไปหมดแล้ว
แล้วเธอทำไมไม่มองลงมาที่ฉัน
ถ้าหากเธออยู่บนฟ้า ก็เพียงแค่มองมาที่พื้นดิน
ฉันยังอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม

ผ่านคืนเหน็บหนาว ผ่านฝันวันเปลี่ยนไป
แม้นานเท่าไร ฉันยังคิดถึงเธออยู่

ปั้บ ปา ดา ดับ ปั้บ ปา ดา ดับ
ปั้บ ปา ดา ดับ ก็ยังคงเฝ้ารอเธอคนนี้

ก็ฉันคนนี้มอบใจให้เธอ ไปหมดแล้ว
แล้วเธอทำไมไม่มองลงมาที่ฉัน
ถ้าหากเธออยู่บนฟ้า ก็เพียงแค่มองมาที่พื้นดิน
ฉันยังอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม

ก็ฉันคนนี้มอบใจให้เธอ ไปหมดแล้ว
แล้วเธอทำไมไม่มองลงมาที่ฉัน
ถ้าหากเธออยู่บนฟ้า ก็เพียงแค่มองมาที่พื้นดิน
ฉันยังอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม

จุดนัดพบ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ผ่านวันและคืน ผ่านพ้นเดือนและปี
ทุกวินาที ก็ยังคงเฝ้ารออยู่เสมอ

ผ่านคืนเหน็บหนาว ในคืนที่มีฟ้าและดาว
ฉันมองพระจันทร์ ก็ยังคิดถึงเธอ เธอคนนี้

ก็ฉันคนนี้มอบใจให้เธอ ไปหมดแล้ว
แล้วเธอทำไมไม่มองลงมาที่ฉัน
ถ้าหากเธออยู่บนฟ้า ก็เพียงแค่มองมาที่พื้นดิน
ฉันยังอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม

ผ่านคืนเหน็บหนาว ผ่านฝันวันเปลี่ยนไป
แม้นานเท่าไร ฉันยังคิดถึงเธออยู่

ปั้บ ปา ดา ดับ ปั้บ ปา ดา ดับ
ปั้บ ปา ดา ดับ ก็ยังคงเฝ้ารอเธอคนนี้

ก็ฉันคนนี้มอบใจให้เธอ ไปหมดแล้ว
แล้วเธอทำไมไม่มองลงมาที่ฉัน
ถ้าหากเธออยู่บนฟ้า ก็เพียงแค่มองมาที่พื้นดิน
ฉันยังอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม

ก็ฉันคนนี้มอบใจให้เธอ ไปหมดแล้ว
แล้วเธอทำไมไม่มองลงมาที่ฉัน
ถ้าหากเธออยู่บนฟ้า ก็เพียงแค่มองมาที่พื้นดิน
ฉันยังอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม