ระหว่างทาง

作詞:-    作曲:-
ข้างหน้ามันจะเลือนลางก็ไม่สำคัญ
มีค่าที่เราเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน
ลงเอยจะร้างลา จบลงจะเสียใจ
สุดทางเป็นเช่นไร ไม่อยากรู้

ข้างหน้าเป็นไปไม่ได้ ก็เรื่องของมัน
คุณค่าคือระหว่างทางเราได้รักกัน
หลับตากี่ร้อยคืน ตื่นมากี่ร้อยวัน
เรายังเคียงข้างกันอยู่อย่างนี้ต่อไป

แม้หนทางจะทอดยาว ไม่มีสักดวงดาว
ปลายทางจะโหดร้าย แม้รักเราจะเป็นได้แค่ฝันไป
ไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไหวหวั่น

ข้างหน้าเป็นไปไม่ได้ ก็เรื่องของมัน
คุณค่าคือระหว่างทางเราได้รักกัน
หลับตากี่ร้อยคืน ตื่นมากี่ร้อยวัน
เรายังเคียงข้างกันอยู่อย่างนี้ต่อไป

แม้หนทางจะทอดยาว ไม่มีสักดวงดาว
ปลายทางจะโหดร้าย แม้รักเราจะเป็นได้แค่ฝันไป
ไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไหวหวั่น

แม้หนทางจะทอดยาว ไม่มีสักดวงดาว
ปลายทางจะโหดร้าย แม้รักเราจะเป็นได้แค่ฝันไป
ไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไหวหวั่น

ไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไหวหวั่น

ไม่ต้องไหวหวั่น ไม่ต้องสนใจ
ไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องไหวหวั่น
คุณค่าคือระหว่างทางเราได้รักกัน