KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

... เธอ เคยรู้ ไหมว่า ใคร
เฝ้า มองตาม แต่เธอ ไป ทุกแห่ง
เก็บเธอ เป็นแรง ให้ใจ ทุก-วัน
เก็บไว้ มานาน
หาก ได้อยู่ ใกล้ใกล้ เธอ
ฉัน จะบอก กับเธอ ให้รู้-ใจ
สบตา กับฉัน ลึกลง ข้างใน
ก็จะ เข้าใจ ความหมาย
เห็นเงา ใน-ตา ฉันไหม
เห็นเธอ อยู่-ใน นั้นไหม
รู้ใจ กัน บ้างไหม
ว่าฉัน นั้นคิด อะไร
เห็นเธอ มานาน รู้ไหม
ไม่เคย มองใคร ที่ไหน
ขอเพียง สักครั้ง แค่หัน-มา
สบตา ครั้งเดียว ก็-พอ
... เพียง บอกฉัน ด้วย สาย-ตา
คิด ยังไง บอกมา ให้รู้-บ้าง
ไม่หวัง ให้เธอ ต้องเดิน-ร่วม ทาง
แค่เธอ เข้าใจ
(อยาก ให้เธอ รู้ใจ)
(อยาก ให้อยู่ เป็นแรง ของใจ)
(เก็บความ รู้สึก ที่ดี มากมาย)
(เก็บไว้ ให้เธอ คนเดียว เรื่อยไป)
(อยาก ให้เธอ รู้ใจ)
(อยาก ให้อยู่ เป็นแรง ของใจ)
(เก็บความ รู้สึก ที่ดี มากมาย)
(เก็บไว้ ให้เธอ คนเดียว เรื่อยไป)
... หาก ได้อยู่ ใกล้ใกล้ เธอ
ฉัน จะบอก กับเธอ ให้รู้-ใจ
สบตา กับฉัน ลึกลง ข้างใน
ก็จะ เข้าใจ ความหมาย
เห็นเงา ใน-ตา ฉันไหม
เห็นเธอ อยู่-ใน นั้นไหม
รู้ใจ กัน บ้างไหม
ว่าฉัน นั้นคิด อะไร
เห็นเธอ มานาน รู้ไหม
ไม่เคย มองใคร ที่ไหน
ขอเพียง สักครั้ง แค่หัน-มา
สบตา ครั้งเดียว
เห็นเงา ใน-ตา ฉันไหม
เห็นเธอ อยู่-ใน นั้นไหม
รู้ใจ กัน บ้างไหม
ว่าฉัน นั้นคิด อะไร
เห็นเธอ มานาน รู้ไหม
ไม่เคย มองใคร ที่ไหน
ขอเพียง สักครั้ง แค่หัน-มา
สบตา ครั้งเดียว
เห็นเงา ใน-ตา ฉันไหม
เห็นเธอ อยู่-ใน นั้นไหม
รู้ใจ กัน บ้างไหม
ว่าฉัน นั้นคิด อะไร
เห็นเธอ มานาน รู้ไหม
ไม่เคย มองใคร ที่ไหน
ขอเพียง สักครั้ง แค่หัน-มา
สบตา ครั้งเดียว ก็-พอ

สบตา

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

... เธอ เคยรู้ ไหมว่า ใคร
เฝ้า มองตาม แต่เธอ ไป ทุกแห่ง
เก็บเธอ เป็นแรง ให้ใจ ทุก-วัน
เก็บไว้ มานาน
หาก ได้อยู่ ใกล้ใกล้ เธอ
ฉัน จะบอก กับเธอ ให้รู้-ใจ
สบตา กับฉัน ลึกลง ข้างใน
ก็จะ เข้าใจ ความหมาย
เห็นเงา ใน-ตา ฉันไหม
เห็นเธอ อยู่-ใน นั้นไหม
รู้ใจ กัน บ้างไหม
ว่าฉัน นั้นคิด อะไร
เห็นเธอ มานาน รู้ไหม
ไม่เคย มองใคร ที่ไหน
ขอเพียง สักครั้ง แค่หัน-มา
สบตา ครั้งเดียว ก็-พอ
... เพียง บอกฉัน ด้วย สาย-ตา
คิด ยังไง บอกมา ให้รู้-บ้าง
ไม่หวัง ให้เธอ ต้องเดิน-ร่วม ทาง
แค่เธอ เข้าใจ
(อยาก ให้เธอ รู้ใจ)
(อยาก ให้อยู่ เป็นแรง ของใจ)
(เก็บความ รู้สึก ที่ดี มากมาย)
(เก็บไว้ ให้เธอ คนเดียว เรื่อยไป)
(อยาก ให้เธอ รู้ใจ)
(อยาก ให้อยู่ เป็นแรง ของใจ)
(เก็บความ รู้สึก ที่ดี มากมาย)
(เก็บไว้ ให้เธอ คนเดียว เรื่อยไป)
... หาก ได้อยู่ ใกล้ใกล้ เธอ
ฉัน จะบอก กับเธอ ให้รู้-ใจ
สบตา กับฉัน ลึกลง ข้างใน
ก็จะ เข้าใจ ความหมาย
เห็นเงา ใน-ตา ฉันไหม
เห็นเธอ อยู่-ใน นั้นไหม
รู้ใจ กัน บ้างไหม
ว่าฉัน นั้นคิด อะไร
เห็นเธอ มานาน รู้ไหม
ไม่เคย มองใคร ที่ไหน
ขอเพียง สักครั้ง แค่หัน-มา
สบตา ครั้งเดียว
เห็นเงา ใน-ตา ฉันไหม
เห็นเธอ อยู่-ใน นั้นไหม
รู้ใจ กัน บ้างไหม
ว่าฉัน นั้นคิด อะไร
เห็นเธอ มานาน รู้ไหม
ไม่เคย มองใคร ที่ไหน
ขอเพียง สักครั้ง แค่หัน-มา
สบตา ครั้งเดียว
เห็นเงา ใน-ตา ฉันไหม
เห็นเธอ อยู่-ใน นั้นไหม
รู้ใจ กัน บ้างไหม
ว่าฉัน นั้นคิด อะไร
เห็นเธอ มานาน รู้ไหม
ไม่เคย มองใคร ที่ไหน
ขอเพียง สักครั้ง แค่หัน-มา
สบตา ครั้งเดียว ก็-พอ