ก็เป็นอย่างนี้

作詞:-    作曲:-
ฉันก็เป็นอย่างนี้ กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม
ไม่ต้องคอยแต่งเติม อย่างเดิมก็ดีถมไป
อาจดูเหมือนว่าฉันเชยเชยเฉื่อยชา
อย่างที่เห็นไม่สนใจใคร อาจดูคล้ายเย็นชา
แต่รักใครคนไหน ทุ่มทั้งใจได้เลย
ฉันก็เป็นอย่างนี้ กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม
ไม่ต้องคอยแต่งเติม อย่างเดิมก็ดีถมไป
อยู่บนทางที่ฉันเป็นคนขีดไว้ ไม่เคยหวังให้ใครชื่นชม
หากล้มยืนได้ ไม่ให้ใครเดือดร้อน ออดอ้อนใครไม่เป็น
อย่ามาให้ฉันแปรเปลี่ยน ไม่ยอมเพี้ยนไปง่าย ๆ
บอกเลยให้รู้กันไป เคยเป็นแบบไหน
ก็จะเป็นอย่างนั้น (ไม่เคยทุกข์ร้อน)
ฉันก็เป็นอย่างนี้ กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม
ไม่ต้องคอยแต่งเติม อย่างเดิมก็ดีถมไป
ฉันก็เป็นอย่างนี้ กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม
ไม่ต้องคอยแต่งเติม อย่างเดิมก็ดีถมไป
ฉันก็เป็นอย่างนี้ กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม
ไม่ต้องคอยแต่งเติม อย่างเดิมก็ดีถมไป