KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

สายลมอะไรนะที่พาฉันมา
ฉันจึงคืนมาคืนกลับมาในวันเหงา
หวนมาที่ตรงนี้ ที่มีเรื่องราว
และวันเก่าเก่ามีแต่เราไม่เคยห่าง
ที่นี่มีรักผูกพันธ์ และมีคืนวันที่ดีให้ฉันเสมอ

สายลมแห่งความรักนั่นเองพัดมา
ฉันจึงคืนมามาหาเธอ
แม้นานสักเพียงไหนเธอก็ยังงดงาม
เพราะความทรงจำคงอยู่ในหัวใจ
ฉันเคยได้ฝากรักฝากหัวใจ
ฉันจึงคืนมามาทวงถาม

ที่นี่มีรักผูกพันธ์ และมีคืนวันที่ดีให้ฉัน
ต่อไปจากนี้ ทุกสิ่ง จะยอมให้เธอ ทุกอย่าง
ไม่จากไปไหน เพราะในใจ เฝ้าร่ำร้อง

ว่าเธอไม่เคย ไกลห่างจากใจฉัน
แม้นานแสนนาน ที่ฉันได้จากไป
ขาดเธอคนเดียว ทุกอย่างหมดความหมาย
ทุกลมหายใจ บอกหัวใจ ฮืม..ว่ารักเธอ

ที่นี่มีรักผูกพันธ์ และมีคืนวันที่ดีให้ฉัน
ต่อไปจากนี้ ทุกสิ่ง จะยอมให้เธอ ทุกทุกอย่าง
ไม่จากไปไหน เพราะในใจ เฝ้าร่ำร้อง

ว่าเธอไม่เคย ไกลห่างจากใจฉัน
แม้นานแสนนาน ที่ฉันได้จากไป
ขาดเธอคนเดียว ทุกอย่างหมดความหมาย
ทุกลมหายใจ บอกหัวใจ

ว่าเธอไม่เคย ไกลห่างจากใจฉัน
แม้นานแสนนาน ต้องจากไป
ขาดเธอคนเดียว ทุกอย่างหมดความหมาย
ทุกลมหายใจ บอกหัวใจ...รักเธอ

収録アルバム

รักเธอ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

สายลมอะไรนะที่พาฉันมา
ฉันจึงคืนมาคืนกลับมาในวันเหงา
หวนมาที่ตรงนี้ ที่มีเรื่องราว
และวันเก่าเก่ามีแต่เราไม่เคยห่าง
ที่นี่มีรักผูกพันธ์ และมีคืนวันที่ดีให้ฉันเสมอ

สายลมแห่งความรักนั่นเองพัดมา
ฉันจึงคืนมามาหาเธอ
แม้นานสักเพียงไหนเธอก็ยังงดงาม
เพราะความทรงจำคงอยู่ในหัวใจ
ฉันเคยได้ฝากรักฝากหัวใจ
ฉันจึงคืนมามาทวงถาม

ที่นี่มีรักผูกพันธ์ และมีคืนวันที่ดีให้ฉัน
ต่อไปจากนี้ ทุกสิ่ง จะยอมให้เธอ ทุกอย่าง
ไม่จากไปไหน เพราะในใจ เฝ้าร่ำร้อง

ว่าเธอไม่เคย ไกลห่างจากใจฉัน
แม้นานแสนนาน ที่ฉันได้จากไป
ขาดเธอคนเดียว ทุกอย่างหมดความหมาย
ทุกลมหายใจ บอกหัวใจ ฮืม..ว่ารักเธอ

ที่นี่มีรักผูกพันธ์ และมีคืนวันที่ดีให้ฉัน
ต่อไปจากนี้ ทุกสิ่ง จะยอมให้เธอ ทุกทุกอย่าง
ไม่จากไปไหน เพราะในใจ เฝ้าร่ำร้อง

ว่าเธอไม่เคย ไกลห่างจากใจฉัน
แม้นานแสนนาน ที่ฉันได้จากไป
ขาดเธอคนเดียว ทุกอย่างหมดความหมาย
ทุกลมหายใจ บอกหัวใจ

ว่าเธอไม่เคย ไกลห่างจากใจฉัน
แม้นานแสนนาน ต้องจากไป
ขาดเธอคนเดียว ทุกอย่างหมดความหมาย
ทุกลมหายใจ บอกหัวใจ...รักเธอ