KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:ชาลี อินทรวิจิตร    作曲:สมาน กาญจนะผลิน

พี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอม
แต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอม ยามยาก
ออกทะเลจะหาปลา มาฝาก
แม่คุณขวัญใจคนยาก รับของฝากจากพี่ได้ไหม

โปรดเมตตารักพี่สักนิด
พี่มอบชีวิต อุทิศให้สาวมหาชัย
แบกความรักข้ามทะเล มาให้
ฝ่าลมและคลื่นเท่าไหร่ รักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมา

ท่าฉลอมกับมหาชัย จะคิดทำไมว่าไกล
เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
ตอบเพียงสักคำ ว่าไม่รัก จะหักใจลา
ซ่อนตัวตามประสา จะหนีซ่อนหน้า ห่างไกล

เรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ ไม่รู้จะทำฉันใด
หยั่งทะเลพอคะเนดูได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้หยั่งถึง

ท่าฉลอมกับมหาชัย จะคิดทำไมว่าไกล
เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
ตอบเพียงสักคำ ว่าไม่รัก จะหักใจลา
ซ่อนตัวตามประสา จะหนีซ่อนหน้า ห่างไกล

เรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ ไม่รู้จะทำฉันใด
หยั่งทะเลพอคะเนดูได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้หยั่งถึง

ท่าฉลอม

KKBOXを起動

作詞:ชาลี อินทรวิจิตร    作曲:สมาน กาญจนะผลิน

พี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอม
แต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอม ยามยาก
ออกทะเลจะหาปลา มาฝาก
แม่คุณขวัญใจคนยาก รับของฝากจากพี่ได้ไหม

โปรดเมตตารักพี่สักนิด
พี่มอบชีวิต อุทิศให้สาวมหาชัย
แบกความรักข้ามทะเล มาให้
ฝ่าลมและคลื่นเท่าไหร่ รักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมา

ท่าฉลอมกับมหาชัย จะคิดทำไมว่าไกล
เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
ตอบเพียงสักคำ ว่าไม่รัก จะหักใจลา
ซ่อนตัวตามประสา จะหนีซ่อนหน้า ห่างไกล

เรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ ไม่รู้จะทำฉันใด
หยั่งทะเลพอคะเนดูได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้หยั่งถึง

ท่าฉลอมกับมหาชัย จะคิดทำไมว่าไกล
เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
ตอบเพียงสักคำ ว่าไม่รัก จะหักใจลา
ซ่อนตัวตามประสา จะหนีซ่อนหน้า ห่างไกล

เรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ ไม่รู้จะทำฉันใด
หยั่งทะเลพอคะเนดูได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้หยั่งถึง