KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
การเดินทางที่แสนยาวไกล
คงเดินต่อไปถ้าใจไม่รั้งรอ
เราเองที่คบกันมานาน
คงจะจบกันถ้าใจไม่แน่พอ
รอ..รอให้ถึงวันที่เธอเคยบอกฉัน
บอกให้ฉันรอเวลาเพื่อวันนั้น
จนมาถึงวันที่ผ่านการรอคอยแสนนาน
วันนี้คือวันเธอสัญญา
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
วันเวลาที่พ้นไป ความจริงในใจก็มีกันอยู่
เราเองก็คบกันมานาน มันนานเพียงพอที่ใจจะรู้
รอ..รอให้ถึงวันที่เธอเคยบอกฉัน
บอกให้ฉันรอเวลาเพื่อวันนั้น
จนมาถึงวันที่ผ่านการรอคอยแสนนาน
วันนี้คือวันเธอสัญญา
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
การเดินทางที่แสนยาวไกล
คงเดินต่อไปถ้าใจไม่รั้งรอ
เราเองที่คบกันมานาน
คงจะจบกันถ้าใจไม่แน่พอ
รอ..รอให้ถึงวันที่เธอเคยบอกฉัน
บอกให้ฉันรอเวลาเพื่อวันนั้น
จนมาถึงวันที่ผ่านการรอคอยแสนนาน
วันนี้คือวันเธอสัญญา
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ

Love to Infinity - Radio Mix (The Deal)

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
การเดินทางที่แสนยาวไกล
คงเดินต่อไปถ้าใจไม่รั้งรอ
เราเองที่คบกันมานาน
คงจะจบกันถ้าใจไม่แน่พอ
รอ..รอให้ถึงวันที่เธอเคยบอกฉัน
บอกให้ฉันรอเวลาเพื่อวันนั้น
จนมาถึงวันที่ผ่านการรอคอยแสนนาน
วันนี้คือวันเธอสัญญา
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
วันเวลาที่พ้นไป ความจริงในใจก็มีกันอยู่
เราเองก็คบกันมานาน มันนานเพียงพอที่ใจจะรู้
รอ..รอให้ถึงวันที่เธอเคยบอกฉัน
บอกให้ฉันรอเวลาเพื่อวันนั้น
จนมาถึงวันที่ผ่านการรอคอยแสนนาน
วันนี้คือวันเธอสัญญา
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
การเดินทางที่แสนยาวไกล
คงเดินต่อไปถ้าใจไม่รั้งรอ
เราเองที่คบกันมานาน
คงจะจบกันถ้าใจไม่แน่พอ
รอ..รอให้ถึงวันที่เธอเคยบอกฉัน
บอกให้ฉันรอเวลาเพื่อวันนั้น
จนมาถึงวันที่ผ่านการรอคอยแสนนาน
วันนี้คือวันเธอสัญญา
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ