KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-


ชีวิตมันก็มีสักครั้ง ได้พบได้เจอกับความเสียใจ
เมื่อฉันต้องผ่านวันร้าย ๆ ก็อยากจะมีสักคน
เป็นใครสักคนที่พร้อม อยู่เพื่อคอยเข้าใจ
ไม่เคยมองเห็น เธออยู่ตรงนี้ เมื่อฉันเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า
เธออยู่ที่ไหน เมื่อใจปวดร้าว
ไม่มีสายตาห่วงฉัน ไม่มีเงาของเธอ
ฉันเพิ่งเข้าใจครั้งนี้ ว่าฉันงมงายมานานเหลือเกิน
เจ็บช้ำจึงได้ทำให้รู้ เธอเองก็แค่คนคนหนึ่ง
ที่มีความหมาย แต่ไม่เคยรักกัน
ไม่เคยมองเห็น เธออยู่ตรงนี้ เมื่อฉันเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า
เธออยู่ที่ไหน เมื่อใจปวดร้าว
ไม่มีสายตาห่วงฉัน ไม่มีเงาของเธอ
ไม่เคยมองเห็น เธออยู่ตรงนี้ เมื่อฉันเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า
เธออยู่ที่ไหน เมื่อใจปวดร้าว
ไม่มีสายตาห่วงฉัน ไม่มีเงาของเธอ

เธออยู่ที่ไหน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-


ชีวิตมันก็มีสักครั้ง ได้พบได้เจอกับความเสียใจ
เมื่อฉันต้องผ่านวันร้าย ๆ ก็อยากจะมีสักคน
เป็นใครสักคนที่พร้อม อยู่เพื่อคอยเข้าใจ
ไม่เคยมองเห็น เธออยู่ตรงนี้ เมื่อฉันเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า
เธออยู่ที่ไหน เมื่อใจปวดร้าว
ไม่มีสายตาห่วงฉัน ไม่มีเงาของเธอ
ฉันเพิ่งเข้าใจครั้งนี้ ว่าฉันงมงายมานานเหลือเกิน
เจ็บช้ำจึงได้ทำให้รู้ เธอเองก็แค่คนคนหนึ่ง
ที่มีความหมาย แต่ไม่เคยรักกัน
ไม่เคยมองเห็น เธออยู่ตรงนี้ เมื่อฉันเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า
เธออยู่ที่ไหน เมื่อใจปวดร้าว
ไม่มีสายตาห่วงฉัน ไม่มีเงาของเธอ
ไม่เคยมองเห็น เธออยู่ตรงนี้ เมื่อฉันเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า
เธออยู่ที่ไหน เมื่อใจปวดร้าว
ไม่มีสายตาห่วงฉัน ไม่มีเงาของเธอ