KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

เกิดเป็นคน เป็นคนโดยธรรมชาติ
ความคิดจิตใจสามารถ รู้ขลาดรู้สู้รู้ซึ้ง
ชั่วชีวิต คิดหวังตั้งใจไว้มาก
ประชาธิปไตยในไทยชาติ เป็นใบเต็มที่เต็มร้อย

จึงออกตามหา ประชาธิปไตยดังว่า
เพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายหลาก
สิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน

มีมือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก
แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี

ความรู้สึก คับแค้นแน่นไปถึงข้างใน
คืบคลานเข้ามารุมสุมใจ เห็นเพื่อนล้มตายลงอย่างนี้

พวกบริสุทธิ์ สองมือสองแขนว่างเปล่า
ร่วงกราวลงกองแทบสองบาท ปีศาจร้ายนั่งบนเก้าอี้

ไม่เป็นธรรมทุกสิ่งหรอก ไม่เป็นธรรมทุกอย่าง
คนตายก็ตายลงไป คนอยู่ก็สู้ต่อไป
ประชาชนอย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเรา
แต่ความเป็นธรรมเป็นจริงมีสิทธิ์ได้แค่บางคน

ไม่เป็นธรรมทุกสิ่งหรอก ไม่เป็นธรรมทุกอย่าง
คนตายก็ตายลงไป คนอยู่ก็สู้ต่อไป
ประชาชนอย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเรา
แต่ความเป็นธรรมเป็นจริงมีสิทธิ์ได้แค่บางคน

มีมือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก
แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี

ความรู้สึก คับแค้นแน่นไปถึงข้างใน
คืบคลานเข้ามารุมสุมใจ เห็นเพื่อนล้มตายลงอย่างนี้

พวกบริสุทธิ์ สองมือสองแขนว่างเปล่า
ร่วงกราวลงกองแทบสองบาท ปีศาจร้ายนั่งบนเก้าอี้

Hwang

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

เกิดเป็นคน เป็นคนโดยธรรมชาติ
ความคิดจิตใจสามารถ รู้ขลาดรู้สู้รู้ซึ้ง
ชั่วชีวิต คิดหวังตั้งใจไว้มาก
ประชาธิปไตยในไทยชาติ เป็นใบเต็มที่เต็มร้อย

จึงออกตามหา ประชาธิปไตยดังว่า
เพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายหลาก
สิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน

มีมือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก
แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี

ความรู้สึก คับแค้นแน่นไปถึงข้างใน
คืบคลานเข้ามารุมสุมใจ เห็นเพื่อนล้มตายลงอย่างนี้

พวกบริสุทธิ์ สองมือสองแขนว่างเปล่า
ร่วงกราวลงกองแทบสองบาท ปีศาจร้ายนั่งบนเก้าอี้

ไม่เป็นธรรมทุกสิ่งหรอก ไม่เป็นธรรมทุกอย่าง
คนตายก็ตายลงไป คนอยู่ก็สู้ต่อไป
ประชาชนอย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเรา
แต่ความเป็นธรรมเป็นจริงมีสิทธิ์ได้แค่บางคน

ไม่เป็นธรรมทุกสิ่งหรอก ไม่เป็นธรรมทุกอย่าง
คนตายก็ตายลงไป คนอยู่ก็สู้ต่อไป
ประชาชนอย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเรา
แต่ความเป็นธรรมเป็นจริงมีสิทธิ์ได้แค่บางคน

มีมือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก
แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี

ความรู้สึก คับแค้นแน่นไปถึงข้างใน
คืบคลานเข้ามารุมสุมใจ เห็นเพื่อนล้มตายลงอย่างนี้

พวกบริสุทธิ์ สองมือสองแขนว่างเปล่า
ร่วงกราวลงกองแทบสองบาท ปีศาจร้ายนั่งบนเก้าอี้