หลบไป

作詞:-    作曲:-

มีทางอีกเป็นร้อยที่ควรจะไป ยังมีอีกหลากหลาย
ให้รู้ให้ได้ลอง ก็เห็นอยู่ชัดเจน
แต่คงต้องยกเว้นห้ามเดินมาทางนี้
เพราะทางนี้ ไม่ค่อยจะมีที่ว่างพอ
และทางนี้เขาว่ามีคนจองแล้ว
ก็ต้องขอให้เดินหลบไป มันเป็นทางของใครของมัน
ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน ก็คงต้องตาย
รีบถอยไปได้โปรด ขอโทษที
มีคนอีกเป็นล้านที่ควรจะมอง ยังมีให้จับจอง
ให้รักให้สนใจ ก็ลองไปค้นดู
แต่ควรจะต้องรู้ว่าไม่ใช่คนนี้
เพราะคนนี้ ก็ไม่ต้องการจะพบใคร
และคนนี้เขาว่ามีคนจองแล้ว
ก็ต้องขอให้เดินหลบไป มันเป็นทางของใครของมัน
ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน ก็คงต้องตาย
รีบถอยไปได้โปรด ขอโทษที
เพราะคนนี้ ก็ไม่ต้องการจะพบใคร
และคนนี้เขาว่ามีคนจองแล้ว
ก็ต้องขอให้เดินหลบไป มันเป็นทางของใครของมัน
ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน ก็คงต้องตาย
รีบถอยไปได้โปรด ขอโทษที
ก็ต้องขอให้เดินหลบไป มันเป็นทางของใครของมัน
ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน ก็คงต้องตาย
รีบถอยไปได้โปรด ขอโทษที
ก็ต้องขอให้เดินหลบไป มันเป็นทางของใครของมัน
ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน ก็คงต้องตาย
รีบถอยไปได้โปรด ขอโทษที