KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ใครอยากมีฝันล้อมวงตรงเข้ามา
มีฝันที่ว่าแบบรู้เลือกดูกัน
คนที่ไม่มีฝันไกล ใครไม่กล้าจะฝันกัน
ขายถูกๆ เท่านั้น ไม่เอาแพงเลย

มีเงินมากเงินน้อย มิเห็นเป็นไร
เราคัดเตรียมให้ จัดไว้ของดีเอย
เพียงให้อยากเอาฝันไป
ไปๆทำให้สวยเลย
ฝันไม่จบอย่าเฉย มาเอาไปใหม่

ฝันสวยๆนั้นแม้ขาดเงินจะซื้อ
ยืมเอาไป เอาไปฝันกันได้ก่อน
แม้นสมหวังเหมือนฝันอย่าใจร้อน
เอามาคืน ความฝันคืนมา
เผื่อจะได้เป็นฝันให้ยืมกันต่อ

เปรียบเรามีฝันนั้นเป็นดั่งทำนอง
ชีวิตก็ดั่งคำร้อง ร้องตามจริง
รีบๆมาเอาฝันไป ไปๆทำให้เห็นจริง
ฝันไม่เสร็จอย่าทิ้ง ไว้ตามริมทาง

ใครอยากมีฝันล้อมวงตรงเข้ามา
มีฝันที่ว่าแบบรู้เลือกดูกัน
คนที่ไม่มีฝันไกล ใครไม่กล้าจะฝันกัน
ขายถูกๆ เท่านั้น ไม่เอาแพงเลย

มีเงินมากเงินน้อย มิเห็นเป็นไร
เราคัดเตรียมให้ จัดไว้ของดีเอย
เพียงให้อยากเอาฝันไป
ไปๆทำให้สวยเลย
ฝันไม่จบอย่าเฉย มาเอาไปใหม่

ฝันสวยๆนั้นแม้ขาดเงินจะซื้อ
ยืมเอาไป เอาไปฝันกันได้ก่อน
แม้นสมหวังเหมือนฝันอย่าใจร้อน
เอามาคืน ความฝันคืนมา
เผื่อจะได้เป็นฝันให้ยืมกันต่อ

เปรียบเรามีฝันนั้นเป็นดั่งทำนอง
ชีวิตก็ดั่งคำร้อง ร้องตามจริง
รีบๆมาเอาฝันไป ไปๆทำให้เห็นจริง
ฝันไม่เสร็จอย่าทิ้ง ไว้ตามริมทาง

เร่ขายฝัน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ใครอยากมีฝันล้อมวงตรงเข้ามา
มีฝันที่ว่าแบบรู้เลือกดูกัน
คนที่ไม่มีฝันไกล ใครไม่กล้าจะฝันกัน
ขายถูกๆ เท่านั้น ไม่เอาแพงเลย

มีเงินมากเงินน้อย มิเห็นเป็นไร
เราคัดเตรียมให้ จัดไว้ของดีเอย
เพียงให้อยากเอาฝันไป
ไปๆทำให้สวยเลย
ฝันไม่จบอย่าเฉย มาเอาไปใหม่

ฝันสวยๆนั้นแม้ขาดเงินจะซื้อ
ยืมเอาไป เอาไปฝันกันได้ก่อน
แม้นสมหวังเหมือนฝันอย่าใจร้อน
เอามาคืน ความฝันคืนมา
เผื่อจะได้เป็นฝันให้ยืมกันต่อ

เปรียบเรามีฝันนั้นเป็นดั่งทำนอง
ชีวิตก็ดั่งคำร้อง ร้องตามจริง
รีบๆมาเอาฝันไป ไปๆทำให้เห็นจริง
ฝันไม่เสร็จอย่าทิ้ง ไว้ตามริมทาง

ใครอยากมีฝันล้อมวงตรงเข้ามา
มีฝันที่ว่าแบบรู้เลือกดูกัน
คนที่ไม่มีฝันไกล ใครไม่กล้าจะฝันกัน
ขายถูกๆ เท่านั้น ไม่เอาแพงเลย

มีเงินมากเงินน้อย มิเห็นเป็นไร
เราคัดเตรียมให้ จัดไว้ของดีเอย
เพียงให้อยากเอาฝันไป
ไปๆทำให้สวยเลย
ฝันไม่จบอย่าเฉย มาเอาไปใหม่

ฝันสวยๆนั้นแม้ขาดเงินจะซื้อ
ยืมเอาไป เอาไปฝันกันได้ก่อน
แม้นสมหวังเหมือนฝันอย่าใจร้อน
เอามาคืน ความฝันคืนมา
เผื่อจะได้เป็นฝันให้ยืมกันต่อ

เปรียบเรามีฝันนั้นเป็นดั่งทำนอง
ชีวิตก็ดั่งคำร้อง ร้องตามจริง
รีบๆมาเอาฝันไป ไปๆทำให้เห็นจริง
ฝันไม่เสร็จอย่าทิ้ง ไว้ตามริมทาง