ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน

作詞:วัฒนา พรอนันต์    作曲:วัฒนา พรอนันต์
เห็นดาวเคียงเดือน เหมือนเตือนความจำ
โอ้ใจพี่ช้ำ น้ำตามันตกใน
เพราะนางลืมคำ ไม่จำใส่ใจ
แม่นางฝันใฝ่ เป็นดารา
ทิ้งรวงทองน้องลืมนา ลืมคำที่สาบาน

โถใจนงคราง ทิ้งบางลืมควาย
ถ้านางโชคร้ายหลงไปในหมู่พราน
ครั้นมัวลืมองค์ ก็คงแหลกลาญ
ต้องโดนเขาปั่น มานอนซม
แม้เจอชายหมายลวงชม อาจตรมจนถึงตาย

ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนบ้านนอก
ระวังนะจ๊ะบางกอก จะหลอกพานางเร่ขาย
ในคลับในบาร์ โรงน้ำชาแมงดามากมาย
ล้วนแต่ปีกเงิน ปีกทองและปีกลาย
กว่าจะรู้ตัวก็สาย...ไม่พ้นให้ควายต้องเลียน้ำตา

เหลียวมองดูควาย โถใครดังมัน
เมื่อยามดื้อรั้น โถมันยังห่วงนา
น้องควรมองเงา สิเราเผ่ากา
ไม่ควรหนีป่า จงคืนดอน
หนีเมืองกรุงซะบังอร วิงวอนด้วยหวังดี

เห็นดาวเคียงเดือน เหมือนเตือนความจำ
โอ้ใจพี่ช้ำ น้ำตามันตกใน
เพราะนางลืมคำ ไม่จำใส่ใจ
แม่นางฝันใฝ่ เป็นดารา
ทิ้งรวงทองน้องลืมนา ลืมคำที่สาบาน

โถใจนงคราง ทิ้งบางลืมควาย
ถ้านางโชคร้ายหลงไปในหมู่พราน
ครั้นมัวลืมองค์ ก็คงแหลกลาญ
ต้องโดนเขาปั่น มานอนซม
แม้เจอชายหมายลวงชม อาจตรมจนถึงตาย

ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนบ้านนอก
ระวังนะจ๊ะบางกอก จะหลอกพานางเร่ขาย
ในคลับในบาร์ โรงน้ำชาแมงดามากมาย
ล้วนแต่ปีกเงิน ปีกทองและปีกลาย
กว่าจะรู้ตัวก็สาย...ไม่พ้นให้ควายต้องเลียน้ำตา

เหลียวมองดูควาย โถใครดังมัน
เมื่อยามดื้อรั้น โถมันยังห่วงนา
น้องควรมองเงา สิเราเผ่ากา
ไม่ควรหนีป่า จงคืนดอน
หนีเมืองกรุงซะบังอร วิงวอนด้วยหวังดี