ลาแล้วสามพราน

作詞:     作曲:
ลาแล้วสามพราน ถิ่นสถานที่รักของข้า
จำร้างจำไร้ไกลตา จากดินฟ้า สถาบัลย์ใจ

สามพรานนี่เอย ก่อนเคยอยู่มาแต่ไร
จากสามพราน พรานจะครวญใคร่
อีกเมื่อไร หนอได้กลับมา

งามล้ำสามพราน โอ้สวรรค์วิมานของข้า
ยังรักชีวิตชีวา เสน่หาดินฟ้าอาลัย
ทะเลสาบเอย ข้าเคยแลฝันสู่ไพร
จากสามพราน พรานจะลืมได้ หากจิตใจฝันไปใฝ่มา

เพลงรักสามพราน สั่งสะท้านสะเทือนเหมือนว่า
ยามร้างยามไร้ไกลตา กลับมาหนา มาหามาชม

สามพรานจะคอย จะคอยรอร้อยรื่นรมย์
เมื่อวิมานสามพรานคลุมข่ม บ่มอารมณ์ภิรมย์สุขเรา

ลาแล้วสามพราน อธิฐานไหว้วานพระเจ้า
จงคุ้มครองค้ำลำเนา ร่มสเลา เราพร้อมภูมิใจ

ขอทูลเทิดธรรม ประจำชีวิตจิตใจ
ถนอมนำสามพรานยิ่งใหญ่
เทิดเกียรติ์ไกลไว้ ตลอดกาล