KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว    作曲:สง่า อารัมภีร

สีชัง ชังชื่อแล้วอย่าชัง
อย่าโกรธพี่จริงจังจิตข้อง
ตัวไกลจิตก็ยังแน่วแนบ
เสน่ห์สนิทน้อง นิจโอ้อาดูร

สีชัง ชังแต่ชื่อ
เกาะนั้นหรือจะชังใคร
ขอแต่แม่ดวงใจ
อย่าชังชิงพี่จริงจัง

ตัวไกลใจพี่อยู่
เป็นคู่น้องครองยืนยัง
ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง
ตั้งใจติดมิตรสมาน

สีชัง ชังแต่ชื่อ
เกาะนั้นหรือจะชังใคร
ขอแต่แม่ดวงใจ
อย่าชังชิงพี่จริงจัง

ตัวไกลใจพี่อยู่
เป็นคู่น้องครองยืนยัง
ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง
ตั้งใจติดมิตร...สมาน

สีชัง

KKBOXを起動

作詞:พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว    作曲:สง่า อารัมภีร

สีชัง ชังชื่อแล้วอย่าชัง
อย่าโกรธพี่จริงจังจิตข้อง
ตัวไกลจิตก็ยังแน่วแนบ
เสน่ห์สนิทน้อง นิจโอ้อาดูร

สีชัง ชังแต่ชื่อ
เกาะนั้นหรือจะชังใคร
ขอแต่แม่ดวงใจ
อย่าชังชิงพี่จริงจัง

ตัวไกลใจพี่อยู่
เป็นคู่น้องครองยืนยัง
ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง
ตั้งใจติดมิตรสมาน

สีชัง ชังแต่ชื่อ
เกาะนั้นหรือจะชังใคร
ขอแต่แม่ดวงใจ
อย่าชังชิงพี่จริงจัง

ตัวไกลใจพี่อยู่
เป็นคู่น้องครองยืนยัง
ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง
ตั้งใจติดมิตร...สมาน