KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

รักเอ๋ย รักข้า
คิดยิ่งเหมือนพา กังวลอุรา หวนไห้
เดี๋ยวรัก ก็ชื่นฉ่ำใจ
เดี๋ยวรักก็จากไปไกล ไม่เคยสดใส จีรัง

รักเอ๋ย รักข้า
ครั้งแรกรักมา เหมือนดังผกา สะพรั่ง
ดูรัก เจ้าช่างจริงจัง แสนชื่นชุ่มฉ่ำประดัง
แทรกมนต์ที่ขลังอาจินต์

รักเอยรักจงอย่าเฉย
แรมไกล รักเจ้าโปรดเห็นดวงใจ หวนไห้ถวิล
น้ำตา ร่วงริน ท่วมฟ้า ท่วมดิน
ไม่อยากจะกินจะนอน

รักเอ๋ย รักข้า
เคล้าด้วยน้ำตา หรือน้ำผึ้งพาใจอ่อน
บางครั้ง รักเจ้ารุ่มร้อน
เดี๋ยวรัก ก็จากก็จร อกเอ๋ย สะท้อนดวงใจ

รักเอยรักจงอย่าเฉย
แรมไกล รักเจ้าโปรดเห็นดวงใจ หวนไห้ถวิล
น้ำตา ร่วงริน ท่วมฟ้า ท่วมดิน
ไม่อยากจะกินจะนอน

รักเอ๋ย รักข้า
เคล้าด้วยน้ำตา หรือน้ำผึ้งพาใจอ่อน
บางครั้ง รักเจ้ารุ่มร้อน
เดี๋ยวรัก ก็จากก็จร อกเอ๋ย สะท้อนดวงใจ

รักเอ๋ยรักข้า

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

รักเอ๋ย รักข้า
คิดยิ่งเหมือนพา กังวลอุรา หวนไห้
เดี๋ยวรัก ก็ชื่นฉ่ำใจ
เดี๋ยวรักก็จากไปไกล ไม่เคยสดใส จีรัง

รักเอ๋ย รักข้า
ครั้งแรกรักมา เหมือนดังผกา สะพรั่ง
ดูรัก เจ้าช่างจริงจัง แสนชื่นชุ่มฉ่ำประดัง
แทรกมนต์ที่ขลังอาจินต์

รักเอยรักจงอย่าเฉย
แรมไกล รักเจ้าโปรดเห็นดวงใจ หวนไห้ถวิล
น้ำตา ร่วงริน ท่วมฟ้า ท่วมดิน
ไม่อยากจะกินจะนอน

รักเอ๋ย รักข้า
เคล้าด้วยน้ำตา หรือน้ำผึ้งพาใจอ่อน
บางครั้ง รักเจ้ารุ่มร้อน
เดี๋ยวรัก ก็จากก็จร อกเอ๋ย สะท้อนดวงใจ

รักเอยรักจงอย่าเฉย
แรมไกล รักเจ้าโปรดเห็นดวงใจ หวนไห้ถวิล
น้ำตา ร่วงริน ท่วมฟ้า ท่วมดิน
ไม่อยากจะกินจะนอน

รักเอ๋ย รักข้า
เคล้าด้วยน้ำตา หรือน้ำผึ้งพาใจอ่อน
บางครั้ง รักเจ้ารุ่มร้อน
เดี๋ยวรัก ก็จากก็จร อกเอ๋ย สะท้อนดวงใจ