Cursed
収録アルバム
Cursed (เพลงรักที่โดนสาป)
アーティスト
LUNATIC
リリース月

楽曲一覧

  1. Cursed

Cursed

作詞:    作曲:
ม่านหมอกใต้แสงจันทร์
สายลมที่พัดผ่าน เรื่องราวที่ยังวกวน

ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ
เรื่องราวที่ร้อยเรียงจากสองเรายังมีต่อไป

รักเราเป็นดั่งเพลง บรรเลงอย่างหมองมน
เธอนั้นคือท่วงทำนอง ละเลงใจฉันเสียจนวกวน

แต่ก่อนนั้น ความรักที่มี เป็นดั่งในนิยาย
ที่รักในวันนี้คล้าย แผดเผาด้วยไฟที่ร้อนรน
เธอปิดบังซ่อนใครเอาไว้อยู่ สักวันคงได้รู้

รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา
ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ
รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป
มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ

เพลงรักที่เราบรรเลง จบลงไม่รู้ตัว
แต่ทุก ๆ ท่วงทำนอง ปิดบังความลับที่ยังมืดมัว

แต่ก่อนนั้น ความรักที่มี เป็นดั่งในนิยาย
ที่รักในวันนี้คล้าย แผดเผาด้วยไฟที่ร้อนรน
เธอปิดบังซ่อนใครเอาไว้อยู่ สักวันคงได้รู้

รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา
ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ
รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป
มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ

เพลงรักที่โดนสาป ให้สองเราทนมันไป

ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ

รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา
ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ
รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป
มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น

รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา
ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ
รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป
มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น

มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ