KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-


นาฬิกาของฉันยังเดินไป
ยังมีแรงให้ฉันหายใจอยู่
เธอจะเห็น จะเฝ้าดูอยู่ไหม
ยังจะพอยิ้มได้ในบางที
อาจมีบางเวลาที่ฉันเสียใจ
แต่ชีวิตฉันที่เป็นไป ก็ยังดีอยู่
อยากให้เธอเห็น ว่าฉันไม่เป็นไร
ให้เธอสบายใจ จะยังทำตามสัญญา
จะอยู่ให้ไหว จะลบเลือนรอยน้ำตา
แม้ว่าเธอไม่มีวันกลับมา ชีวิตฉันก็จะมีต่อไป
รักเธอ รักเธอ
เหตุผล ที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ ( เหตุผลที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ )
ผ่านอีกวันที่ฉันไม่มีเธอ
อยู่กับความทรงจำก่อนเธอร่ำลา
ก็วันพรุ่งนี้ยังคงลืมตา นั้นก็เพื่อเธอ
อยากให้เธอเห็น ว่าฉันไม่เป็นไร
ให้เธอสบายใจ จะยังทำตามสัญญา
จะอยู่ให้ไหว จะลบเลือนรอยน้ำตา
แม้ว่าเธอไม่มีวันกลับมา ชีวิตฉันก็จะมีต่อไป
รักเธอ รักเธอ
เหตุผล ที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ ( เหตุผลที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ )
ก็เหมือนที่วันนี้ ไม่หยุดรัก...เธอ

収録アルバム

เหตุผลที่หายใจ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-


นาฬิกาของฉันยังเดินไป
ยังมีแรงให้ฉันหายใจอยู่
เธอจะเห็น จะเฝ้าดูอยู่ไหม
ยังจะพอยิ้มได้ในบางที
อาจมีบางเวลาที่ฉันเสียใจ
แต่ชีวิตฉันที่เป็นไป ก็ยังดีอยู่
อยากให้เธอเห็น ว่าฉันไม่เป็นไร
ให้เธอสบายใจ จะยังทำตามสัญญา
จะอยู่ให้ไหว จะลบเลือนรอยน้ำตา
แม้ว่าเธอไม่มีวันกลับมา ชีวิตฉันก็จะมีต่อไป
รักเธอ รักเธอ
เหตุผล ที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ ( เหตุผลที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ )
ผ่านอีกวันที่ฉันไม่มีเธอ
อยู่กับความทรงจำก่อนเธอร่ำลา
ก็วันพรุ่งนี้ยังคงลืมตา นั้นก็เพื่อเธอ
อยากให้เธอเห็น ว่าฉันไม่เป็นไร
ให้เธอสบายใจ จะยังทำตามสัญญา
จะอยู่ให้ไหว จะลบเลือนรอยน้ำตา
แม้ว่าเธอไม่มีวันกลับมา ชีวิตฉันก็จะมีต่อไป
รักเธอ รักเธอ
เหตุผล ที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ ( เหตุผลที่วันนี้ไม่หยุดหายใจ )
ก็เหมือนที่วันนี้ ไม่หยุดรัก...เธอ