KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย ทำใจเรา
บิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป...

โปรดเถิดหนา โปรดอย่าซ้ำเติม
หัวใจดวงนี้มันไม่เหมือนเดิม
มันบอบ มันช้ำระกำเหลือเกิน

โอ้ ใครหนอ ที่เขาทำร้ายใจเราเอาไว้
แล้วเขา คนนั้นจะรู้บ้างไหม
ได้ทำให้ใจของใครเปลี่ยนไป โอ้…

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย ทำใจเรา
บิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป...

โอ้ ใครหนอ ที่เขาทำร้ายใจเราเอาไว้
อยากขอให้เขารู้เอาไว้
ได้ทำให้ใจของใครเปลี่ยนไป โอ้…

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย ทำใจเรา
บิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป…

บิดเบี้ยว

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย ทำใจเรา
บิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป...

โปรดเถิดหนา โปรดอย่าซ้ำเติม
หัวใจดวงนี้มันไม่เหมือนเดิม
มันบอบ มันช้ำระกำเหลือเกิน

โอ้ ใครหนอ ที่เขาทำร้ายใจเราเอาไว้
แล้วเขา คนนั้นจะรู้บ้างไหม
ได้ทำให้ใจของใครเปลี่ยนไป โอ้…

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย ทำใจเรา
บิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป...

โอ้ ใครหนอ ที่เขาทำร้ายใจเราเอาไว้
อยากขอให้เขารู้เอาไว้
ได้ทำให้ใจของใครเปลี่ยนไป โอ้…

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย ทำใจเรา
บิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป…