KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

มีแต่ที่ว่างว่างในหัวใจ ไม่มีใครมาเติมเต็มซักที
มันเหงาทุกวันทุกนาที ต้องเดินต้องกินต้องเที่ยวคนเดียว
แต่วันนี้ฉันพบคนพิเศษ เป็นคนน่ารักเธอคือชายในฝัน
มาคนเดียว เอ๊ะ! หรือเธอก็เหงาเหมือนๆกัน
อุ๊ยตายของใคร ค๊า เห็นแล้วอยากรู้จัก
อยากเข้าไปทัก Spec ส่วนสูงน้ำหนัก ใช่เลยคนนี้
คนที่ฉันเฝ้าหามานาน
อุ๊ยตายของใครกันน๊า ทำไมถึงมาคนเดียว
แล้วแฟนล่ะค๊า ถ้าเธอยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันขอจองก่อนเลย
จะให้เวลาอีก 5 นาทีก็แล้วกัน
ถ้ายังไม่เห็นว่าเธอนัดใครเอาไว้
ฉันจะถือ ว่าเธอนัดมาเจอกับฉัน
อุ๊ยตายของใคร ค๊า เห็นแล้วอยากรู้จัก
อยากเข้าไปทัก Spec ส่วนสูงน้ำหนัก ใช่เลยคนนี้
คนที่ฉันเฝ้าหามานาน
อุ๊ยตายของใครกันน๊า ทำไมถึงมาคนเดียว
แล้วแฟนล่ะค๊า ถ้าเธอยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันขอจองก่อนเลย
อุ๊ยตายของใคร ค๊า เห็นแล้วอยากรู้จัก
อยากเข้าไปทัก Spec ส่วนสูงน้ำหนัก ใช่เลยคนนี้
คนที่ฉันเฝ้าหามานาน
อุ๊ยตายของใครกันน๊า ทำไมถึงมาคนเดียว
แล้วแฟนล่ะค๊า ถ้าเธอยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันขอจองก่อนเลย
อุ๊ยตายของใคร ค๊า แล้วแฟนอยู่ไหน
ใช่เลยคนนี้ คนที่ฉันเฝ้าหามานาน
อุ๊ยตายของใครกันน๊า ทำไมถึงมาคนเดียว
แล้วแฟนล่ะค๊า ถ้าเธอยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันจะได้รีบจอง

อุ๊ย!! ของใคร

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

มีแต่ที่ว่างว่างในหัวใจ ไม่มีใครมาเติมเต็มซักที
มันเหงาทุกวันทุกนาที ต้องเดินต้องกินต้องเที่ยวคนเดียว
แต่วันนี้ฉันพบคนพิเศษ เป็นคนน่ารักเธอคือชายในฝัน
มาคนเดียว เอ๊ะ! หรือเธอก็เหงาเหมือนๆกัน
อุ๊ยตายของใคร ค๊า เห็นแล้วอยากรู้จัก
อยากเข้าไปทัก Spec ส่วนสูงน้ำหนัก ใช่เลยคนนี้
คนที่ฉันเฝ้าหามานาน
อุ๊ยตายของใครกันน๊า ทำไมถึงมาคนเดียว
แล้วแฟนล่ะค๊า ถ้าเธอยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันขอจองก่อนเลย
จะให้เวลาอีก 5 นาทีก็แล้วกัน
ถ้ายังไม่เห็นว่าเธอนัดใครเอาไว้
ฉันจะถือ ว่าเธอนัดมาเจอกับฉัน
อุ๊ยตายของใคร ค๊า เห็นแล้วอยากรู้จัก
อยากเข้าไปทัก Spec ส่วนสูงน้ำหนัก ใช่เลยคนนี้
คนที่ฉันเฝ้าหามานาน
อุ๊ยตายของใครกันน๊า ทำไมถึงมาคนเดียว
แล้วแฟนล่ะค๊า ถ้าเธอยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันขอจองก่อนเลย
อุ๊ยตายของใคร ค๊า เห็นแล้วอยากรู้จัก
อยากเข้าไปทัก Spec ส่วนสูงน้ำหนัก ใช่เลยคนนี้
คนที่ฉันเฝ้าหามานาน
อุ๊ยตายของใครกันน๊า ทำไมถึงมาคนเดียว
แล้วแฟนล่ะค๊า ถ้าเธอยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันขอจองก่อนเลย
อุ๊ยตายของใคร ค๊า แล้วแฟนอยู่ไหน
ใช่เลยคนนี้ คนที่ฉันเฝ้าหามานาน
อุ๊ยตายของใครกันน๊า ทำไมถึงมาคนเดียว
แล้วแฟนล่ะค๊า ถ้าเธอยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันจะได้รีบจอง