KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:楊景翔   作曲:王榆鈞


黑夜蜷著月
星辰綴著黑
生與滅
盈與缺
你和你的叩問端著血
咬著困惑咬著你
咬著邏輯咬著你
咬著或許咬著你
咬著可能咬著你
咬著希望以步履
倚著幻滅倚著你
倚著空想倚著你
倚著虛無倚著你
倚著答案咬著你

黑夜蜷著月
星辰綴著黑
生與滅
盈與缺
你和你的叩問端著血
咬著一定咬著你
咬著必然咬著你
咬著晨曦給明天
咬著未來咬著你
咬著希望以步履
倚著幻滅倚著你
倚著空想倚著你
倚著虛無倚著你
倚著答案咬著你

The Way Out, Under Construction (正在開鑿的出路)

KKBOXを起動

作詞:楊景翔   作曲:王榆鈞


黑夜蜷著月
星辰綴著黑
生與滅
盈與缺
你和你的叩問端著血
咬著困惑咬著你
咬著邏輯咬著你
咬著或許咬著你
咬著可能咬著你
咬著希望以步履
倚著幻滅倚著你
倚著空想倚著你
倚著虛無倚著你
倚著答案咬著你

黑夜蜷著月
星辰綴著黑
生與滅
盈與缺
你和你的叩問端著血
咬著一定咬著你
咬著必然咬著你
咬著晨曦給明天
咬著未來咬著你
咬著希望以步履
倚著幻滅倚著你
倚著空想倚著你
倚著虛無倚著你
倚著答案咬著你