KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

มีใครต่อใครเข้ามา คอยฝากตั้งความหวัง ในตัวฉันมากมาย
ขีดทางให้เดินก้าวตาม คำบอกดั่งใจเขา ที่เขาว่ามันดี

แต่ตัวเรามีฝัน วาดไว้จะเดินไป ในตามหนทางของเรา
เลยโดนประนาม เหยียดหยามจากใครเขา ด่าตัวเรา ว่าเลว

เลวยอมเลว เลวก็เลว หัวใจอย่าเลวก็แล้วกัน
เดินตามทางที่ใจใฝ่ฝัน ช่างมัน จะเลวฉันก็ยอม

เมื่อเรามั่นใจว่าทางที่เลือกในวันนี้ คือทางที่ต้องการ
จะมีขวากหนามทิ่มแทงเท่าไหร่ต้องทนไหว เมื่อใจจะก้าวไป

จะเลวก็เลววันนี้ยอมรับ จะทำไม เมื่อเขาไม่ใช่เรา
มันเป็นยังไงใจรู้เรื่องราว อดทนเอา ทนไว้

เลวยอมเลว เลวก็เลว หัวใจอย่าเลวก็แล้วกัน
เดินตามทางที่ใจใฝ่ฝัน ช่างมัน จะเลวฉันก็ยอม

ให้วันเวลานั้นเป็นเครื่องบอก คอยตัดสิน ความจริงเป็นเช่นไร
เปลี่ยนคำประนามให้เป็น พลัง ให้เป็นแสง ส่องทางให้ดวงใจ

จะยังยืนยันวันนี้ ตอนนี้ ให้ชีวิตที่เหลือเป็นของเรา
จะเลวยังไงปล่อยเป็นคำเขา ส่วนตัวเรา ก้าวไป

เลวยอมเลว เลวก็เลว หัวใจอย่าเลวก็แล้วกัน
เดินตามทางที่ใจใฝ่ฝัน ช่างมัน จะเลวฉันก็ยอม

เลวยอมเลว เลวก็เลว หัวใจอย่าเลวก็แล้วกัน
เดินตามทางที่ใจใฝ่ฝัน ช่างมัน จะเลวฉันก็ยอม

เลว

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

มีใครต่อใครเข้ามา คอยฝากตั้งความหวัง ในตัวฉันมากมาย
ขีดทางให้เดินก้าวตาม คำบอกดั่งใจเขา ที่เขาว่ามันดี

แต่ตัวเรามีฝัน วาดไว้จะเดินไป ในตามหนทางของเรา
เลยโดนประนาม เหยียดหยามจากใครเขา ด่าตัวเรา ว่าเลว

เลวยอมเลว เลวก็เลว หัวใจอย่าเลวก็แล้วกัน
เดินตามทางที่ใจใฝ่ฝัน ช่างมัน จะเลวฉันก็ยอม

เมื่อเรามั่นใจว่าทางที่เลือกในวันนี้ คือทางที่ต้องการ
จะมีขวากหนามทิ่มแทงเท่าไหร่ต้องทนไหว เมื่อใจจะก้าวไป

จะเลวก็เลววันนี้ยอมรับ จะทำไม เมื่อเขาไม่ใช่เรา
มันเป็นยังไงใจรู้เรื่องราว อดทนเอา ทนไว้

เลวยอมเลว เลวก็เลว หัวใจอย่าเลวก็แล้วกัน
เดินตามทางที่ใจใฝ่ฝัน ช่างมัน จะเลวฉันก็ยอม

ให้วันเวลานั้นเป็นเครื่องบอก คอยตัดสิน ความจริงเป็นเช่นไร
เปลี่ยนคำประนามให้เป็น พลัง ให้เป็นแสง ส่องทางให้ดวงใจ

จะยังยืนยันวันนี้ ตอนนี้ ให้ชีวิตที่เหลือเป็นของเรา
จะเลวยังไงปล่อยเป็นคำเขา ส่วนตัวเรา ก้าวไป

เลวยอมเลว เลวก็เลว หัวใจอย่าเลวก็แล้วกัน
เดินตามทางที่ใจใฝ่ฝัน ช่างมัน จะเลวฉันก็ยอม

เลวยอมเลว เลวก็เลว หัวใจอย่าเลวก็แล้วกัน
เดินตามทางที่ใจใฝ่ฝัน ช่างมัน จะเลวฉันก็ยอม