KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:阿信   作曲:阿信

我相信 苦澀的眼淚
我不信 甜美的誓言
我相信 音樂就該音樂

我相信 愛情的純粹
我不信 華麗的詩篇
我相信 熱烈的爭辯
我不信 無聲的和諧

我相信 秒秒的瞬間
我不信 年年的永遠
我相信 搖滾就能萬歲

OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~
OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~
OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~
OA OA~~

OAOA - 3DNA追夢版

KKBOXを起動

作詞:阿信   作曲:阿信

我相信 苦澀的眼淚
我不信 甜美的誓言
我相信 音樂就該音樂

我相信 愛情的純粹
我不信 華麗的詩篇
我相信 熱烈的爭辯
我不信 無聲的和諧

我相信 秒秒的瞬間
我不信 年年的永遠
我相信 搖滾就能萬歲

OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~
OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~
OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~ OA OA~~
OA OA~~