KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

กี่คืนต้องทนเจ็บ พบแต่ปวดร้าว
เมื่อเธอเลือกเขา มาแทนฉัน
ฉันรู้ดี ถึงต้องร้องไห้หมดน้ำตา
เธอคงไม่มาเห็นใจ
หากมันไม่ลำบาก ฉันอยากจะขอ
อยากรอพบเธออีกสักครั้ง
เพราะรู้เรา คงไม่ได้เจอหน้ากัน
ต่อจากวันนั้นถึงวันตาย
ยังมีอีกเรื่องนึง ที่ฉันต้องอ้อนวอน
เมื่อตอนที่เราได้พบกัน
แค่หนึ่งนาที ให้เธอมีฉัน เท่านั้น
ช่วยลืมเขาไปที ขอให้มีแค่เรา
หนึ่งนาที ให้ฉันไม่ต้องปวดร้าว
เจ็บช้ำหัวใจได้ไหม
เมื่อมันหมดเวลา ฉันยอมให้ไป
ยังมีอีกเรื่องนึง ที่ฉันต้องอ้อนวอน
เมื่อตอนที่เราได้พบกัน
แค่หนึ่งนาที ให้เธอมีฉัน เท่านั้น
ช่วยลืมเขาไปที ขอให้มีแค่เรา
หนึ่งนาที ให้ฉันไม่ต้องปวดร้าว
เจ็บช้ำหัวใจได้ไหม
เมื่อมันหมดเวลา
หนึ่งนาที ให้เธอมีฉัน เท่านั้น
ช่วยลืมเขาไปที ขอให้มีแค่เรา
หนึ่งนาที ให้ฉันไม่ต้องปวดร้าว
เจ็บช้ำหัวใจได้ไหม
เมื่อมันหมดเวลา ฉันยอมให้ไป

หนึ่งนาที

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

กี่คืนต้องทนเจ็บ พบแต่ปวดร้าว
เมื่อเธอเลือกเขา มาแทนฉัน
ฉันรู้ดี ถึงต้องร้องไห้หมดน้ำตา
เธอคงไม่มาเห็นใจ
หากมันไม่ลำบาก ฉันอยากจะขอ
อยากรอพบเธออีกสักครั้ง
เพราะรู้เรา คงไม่ได้เจอหน้ากัน
ต่อจากวันนั้นถึงวันตาย
ยังมีอีกเรื่องนึง ที่ฉันต้องอ้อนวอน
เมื่อตอนที่เราได้พบกัน
แค่หนึ่งนาที ให้เธอมีฉัน เท่านั้น
ช่วยลืมเขาไปที ขอให้มีแค่เรา
หนึ่งนาที ให้ฉันไม่ต้องปวดร้าว
เจ็บช้ำหัวใจได้ไหม
เมื่อมันหมดเวลา ฉันยอมให้ไป
ยังมีอีกเรื่องนึง ที่ฉันต้องอ้อนวอน
เมื่อตอนที่เราได้พบกัน
แค่หนึ่งนาที ให้เธอมีฉัน เท่านั้น
ช่วยลืมเขาไปที ขอให้มีแค่เรา
หนึ่งนาที ให้ฉันไม่ต้องปวดร้าว
เจ็บช้ำหัวใจได้ไหม
เมื่อมันหมดเวลา
หนึ่งนาที ให้เธอมีฉัน เท่านั้น
ช่วยลืมเขาไปที ขอให้มีแค่เรา
หนึ่งนาที ให้ฉันไม่ต้องปวดร้าว
เจ็บช้ำหัวใจได้ไหม
เมื่อมันหมดเวลา ฉันยอมให้ไป